Časová osa neděle 20. září 2020 z pohledu ohlašovatele havárie na Bečvě - Zpráva o situaci při zjištění otravy na Bečvě od p. Stanislava Pernického z rybářského svazu

4. 2. 2021
Vážení přátelé,
protože se nás řada z Vás ptá, co jsme dělali při zjištění otravy na Bečvě 20.  září, jak jsme postupovali, zda jsme něco neopomněli či nezanedbali, připravil jsem pro Vás časovou osu průběhu neděle, která zcela nepochybně zůstane natrvalo vrytá v naší mysli.

Časová osa neděle 20. září 2020 

z pohledu ohlašovatele havárie na Bečvě.

 

 • 20. 9. – 12.00 hod. – volá mi zástupce hospodáře a čistotář vod naší MO a informuje mě o zjištěném úhynu ryb u mostu v Hustopečích. Požádám ho, aby okamžitě volal Policii ČR a že budu na mostě za 3 minuty.
 • 20. 9. – 12.02 hod.– zástupce hospodáře a čistotář vod volá Policii ČR a informuje ji o havárii na řece Bečvě.
 • 20. 9. – 12.12 hod. a znovu v 13.02 hod. – volám předsedovi MO VM, aby s hospodářem zkontrolovali, jak vypadá rožnovská Bečva, vsetínská Bečva, spojená Bečva u soutoku a aby pak jeli po toku Bečvy dolů a kontrolovali, kde jsou ryby živé a od kterého místa už je řeka otrávená. Ve 13.33 hod. mi volá zpět a informuje o tom, že první umírající ryby se objevují pod Lhotkou n. B. (mezi Lhotkou a Choryní).
 • 20. 9. – 12.16 hod. – volám jednatele ÚS ČRS Ostrava, abych ho informoval o otravě Bečvy – nebere mi to a pak mi volá zpět ve 12.23 hod., a já znovu ve 12.38 hod. a 13.49 hod., abych ho průběžně informoval o situaci na řece.
 • 20. 9. – 12.18 hod. – volám předsedu ÚS ČRS Ostrava, informuji ho o otravě řeky Bečvy a dohodneme kroky, jak dále postupovat.
 • 20. 9. – 12.26 hod. – volám ČIŽP Olomouc (nebere mi to), volám znovu ve 12.27 hod. a pracovníka, který má službu, informuji o otravě a žádám ho, aby se co nejrychleji dostavil do Hustopečí, kde ve vodě u mostu jsou již stovky uhynulých a další stovky umírajících ryb.
 • 20. 9. – 12.29 hod. – volám Povodí Moravy a informuji je o otravě. Pracovník Povodí přijíždí na most v Hustopečích v cca 12.40 hod. Kontroluje řeku, stav ryb, kterým prohlíží zejména žábra a konstatuje, že ho svědí ruce, že je má suché, jako by je ponořil do chlóru nebo sava. Všichni si uvědomujeme, že zápach chlóru nebo dezinfekce či něčeho podobného je velice intenzivní.
 • 20. 9. – 12.32 hod. – volám starostu VM a žádám ho o prověření situace s případným únikem chemických látek ve společnosti DEZA, starosta mi volá zpět ve 13.21 hod. a pak ještě v 15.57 hod. a informuje mě, že z DEZY nic neuniklo.
 • 20. 9. – 12.35 hod. – odebíráme vzorky vody do dvou PET lahví a 4 kusy ryb. Ty pak zástupce hospodáře předává pracovnici ŽP (po jejím příjezdu na místo) a ta je následně předává pracovníkovi ČIŽP.
 • 20. 9. – 12.40 hod. – znovu naléhavě volám ČIŽP, aby přijela…
 • 20. 9. – 12.40 hod. - přijíždí k mostu Policie ČR a současně hasiči (SDH) ze Špiček. Policie nás krátce vyslechne a vezme si kontakty na mě a zástupce hospodáře. Hasiči po zjištění, že na hladině řeky nejsou žádné ropné či olejové skvrny a použití norných stěn je zbytečné  po cca 20 minutách odjíždí.
 • 20. 9. – 12.58 hod. – volá mi jednatel naší MO, který je mimo Hustopeče, aby se informoval o vzniklé situaci.
 • 20. 9. – 13.12 hod. – o otravě informuji starostku obce Milotice, která v krátké chvilce přijíždí na most, aby se přesvědčila o havárii na místě samém. Rovněž ona a další konstatují, že cítí chlór nebo Savo.
 • 20. 9. – 13.25 hod. – o otravě informuji starostu obce Choryně.
 • 20. 9. – 14.15 hod.– na místo se dostavuje zástupce odboru ŽP z Hranic.
 • 20. 9. – 14.22 hod., 14.33 hod. – volám hospodáře ÚS ČRS Ostrava., abych s ním projednal postup a způsob likvidace uhynulých ryb (nebere mi to), volá mi zpět ve 14.34 hod.
 • 20. 9. – v cca 16.00 (16.10) hod. – přijíždí do Hustopečí pracovník ČIŽP. Registruje ho zástupce hospodáře naší MO, který s ním pak hovoří na mostě v Hustopečích (v cca 16.45 hod.), kdy si tento pracovník pořizuje fotografie řeky a uhynulých ryb.
 • 20. 9. – 17.10 hod. – k mostu přijíždí 9 našich členů a začínáme se sběrem mrtvých ryb. Na úseku cca 200 – 250 metrů jsme v neděli posbírali cca 5q uhynulých ryb.
 • 20. 9. – 17.26 hod. – o otravě informuji starostu obce Lešná a současně po něm požaduji kontakt na agronoma Zemědělského družstva Lešná (silážní jáma a vepřín ve Lhotce) a odpovědného pracovníka SŽDC – práce na koridoru ve Lhotce n. B. V 17.49 hod. mi tyto kontakty volá zpět.
 • 20. 9. – 17.41 hod., dále v 17.47 hod., 18.21. hod. – volám pracovníka Zemědělského družstva Lešná. Nebere mi to a pak mi volá zpět v 19.33 hod. Ubezpečuje mě, že vepřín ve Lhotce n. B. je prázdný a silážní jáma je perfektně zabezpečená s tím, že ji kontroloval ve čtvrtek a v pátek (17. a 18. 9.).
 • 20. 9. – 17.44 hod. – spojuji se za zástupcem SŽDC, který mě ubezpečuje, že nepracují s žádnými nebezpečnými látkami a zcela vylučuje, že by z jejich stavby mohlo do řeky cokoliv uniknout.
 • 20. 9. – 17.52 hod. – volám starostce Hustopečí n. B. – nebere mi to, ale o otravě Bečvy je informována od mých kolegů.

V následujících dalších dnech provádíme čištění 12 km dlouhého úseku řeky Bečva, který máme ve správě. Celé pondělí (21. 9.) a úterý (22. 9.) se telefonicky (celkem 7x) dotazuji ČIŽP Olomouc, zda už zjistili, jaká chemická látka způsobila otravu řeky. Pracovník, se kterým jsem mluvil, mě pořád nebyl schopen říci, co je ve vodě a tak rybáři i další odborníci vstupovali do řeky a podstupovali tak značné riziko… Když jsem se ho ptal, co obsahovaly námi odebrané vzorky (cca půl hodiny po ohlášení havárie, kdy koncentrace nebezpečné látky byla zcela jistě silná), řekl mi, že je nebylo možné použít, protože byly v PET lahvích…

V této zoufalé situaci, kdy nám nikdo nebyl schopen nic říci, jsem požádal o pomoc pana senátora Čunka a paní senátorku Seitlovou.

Teprve ve čtvrtek ráno v 7.56 hod. jsme se z neoficiálních zdrojů dozvěděli, že řeku otrávil kyanid?!? Poté, co jsme si našli, že kyanid lze neutralizovat chlornanem sodným (toto zjištění jsme zaznamenali 25. 9.) nám bylo jasné, proč jsme nad řekou hned v neděli cítili chlór. Z toho jsme také dedukovali, že ten, kdo v neděli vypustil do řeky kyanid (pokud je tato informace pravdivá), si této skutečnosti musel být dobře vědom a snažil se situaci řešit chlornanem a to zřejmě ve velkém množství. Proto jsme asi chlór ve vodě cítili až do středy, měli jsme „poleptané“ ruce, sliznici v nose, někteří z nás smrkali krevní sraženiny, některé z nás „brněly“ ruce.

Stanislav Pernický

předseda MO

Zdroj: http://www.crs-hustopece-nb.cz/aktuality-1/?fbclid=IwAR0mwtBwoITXO80h7agC7fwVq6PLMNbS-VMzIH4LON99OUUEJOgAsCr_sRw

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.