Jak šel v kauze čas?

Únik neznámé látky do řeky Bečvy

20. 9. 2020

V neděli 20.9.2020 unikla do řeky Bečvy neznámá látka, která zahubila téměř 40 tun ryb (včetně např. chráněné ouklejky) na více než 35 km toku. Kontaminační mrak postupoval od Choryně na Vsetínsku přes Hustopeče nad Bečvou, Teplice nad Bečvou k Hranicím, a dále pak k Lipníku a do Přerova. Problematika

Šetření České inspekce životního prostředí

21. 9. 2020

Šetřením České inspekce životního prostředí odhaleno, že šlo o nebezpečnou látku  kyanid.

Hana Ančincová podala trestní oznámení na neznámého pachatele

24. 9. 2020

Pirátka Hana Ančincová podala trestní oznámení na neznámého pachatele a nebyla jediná, kdo trestní oznámení podal. 

Případ převzala Policie

25. 9. 2020

Česká inspekce životního prostředí předala případ Policii.

František Elfmark podal interpelaci a žádá ČIŽP o informace

29. 9. 2020

František Elfmark interpeluje ministra Brabce a odesílá ČIŽP žádost o poskytnutí informací o průběhu vyšetřování.

Do Bečvy znovu unikla neznámá látka

27. 10. 2020

U výpusti z areálu Rožnovské Tesly se objevila pěna. 30.10. ČIŽP zveřejnila výsledků testů, podle nichž šlo o nikl. K úhynu vodních živočichů nedošlo.

Otrava řeky na jednání Výboru pro životní prostředí

4. 11. 2020

Poslanecký Výbor pro životní prostředí projednal otravu Bečvy. Přítomni byli i ministr ŽP a ředitel ČIŽP. O průběhu jednání více zde: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/otrava-kyanidem-vybor-zivotni-prosterdi.html

Vyšetřování stále probíhá

9. 11. 2020

Soudní znalec Klicpera dělá pokus s fluoresceinem

17. 11. 2020

František Elfmark interpeluje ministra životního prostředí

26. 11. 2020

Další interpelace míří na stůl ministru Brabcovi, nad kauzou Bečva visí stále otazníky???

Seminář Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností

14. 12. 2020

Předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti) zorganizovala videokonferenční seminář, kde diskutovali zástupci státní správy, médií, rybářů a akademiků. Více informací zde: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&td=19&cu=25

Předložení znaleckých posudků

20. 12. 2020

Na jednání VŽP 4.11. ministr Brabec přislíbil, že k datu 20.12. budou vyhotoveny znalecké posudky, které by měly přispět k dořešení případu.

Znalec požádal o prodloužení lhůty

21. 12. 2020

Vyhotovení a zveřejnění znaleckého posudku se odkládá. Nový termín nebyl zveřejněn.

Soudní znalec vystoupil v médiích

21. 1. 2021

Dozvěděli jsme se jméno soudního znalce. Pan Jiří Klicpera vystoupil na Vodárenském čtvrtku a následně poskytl rozhovor pro Deník Referendum.

Návrh na odvolání ředitele ČIŽP

3. 2. 2021

Na Výboru pro životní prostředí neprošel o jeden hlas Pirátský návrh na odvolání ředitele ČIŽP Erika Geusse.

Ekolistu se ozvala mluvčí České inspekce životního prostředí s tím, že se inspekce cítí pod extrémním politickým a mediálním tlakem, informace v médiích jdou dle ní překrucovány a nikdo se nezajímá o širší kontext

4. 2. 2021

K rozhovoru nabídla Lukáše Kůse, ředitele odboru technické ochrany životního prostředí a prevence, a oba ředitele dotčených oblastních inspektorátů Radka Pallóse a Tomáše Augustina.

Za stav Inspekce nesou odpovědnost rovným dílem Geuss i Brabec. Jít by měli oba

19. 2. 2021

Ministerstvo zahájilo kvůli kauze Bečva prověrku na České inspekci životního prostředí — je to naděje na změnu, nebo jen další Brabcova hra? Vzhledem k tomu, že ředitel Geuss inspekci rozvracel po šest let, s jakým zadáním tam přišel?

Zřízení sněmovní vyšetřovací komise

21. 4. 2021

Policie obdržela znalecký posudek

5. 5. 2021

Obvinění společnosti Energoaqua

28. 6. 2021

Profesor Hruška zveřejňuje pokus se solným roztokem

10. 8. 2021

Zjištění je v rozporu se závěry pokusu soudního znalce. K rozšíření roztoku po šířce řeky došlo již po 600 m od místa jeho vypuštění.

Sněmovní vyšetřovací komise zveřejnila svou závěrečnou zprávu

20. 9. 2021

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise je projednána na plénu poslanecké sněmovny.

5. 10. 2021

Policie ukončila vyšetřování otravy Bečvy. Loni kvůli ní obvinila firmu Energoaqua a jejího ředitele

19. 3. 2022

Soud vrátil kauzu otravy Bečvy k došetření.

10. 5. 2022

Soud ve Vsetíně projednává kauzu otrávené Bečvy

30. 1. 2023

Okresní soud ve Vsetíně začal v pondělí 30. ledna od 8 hodin ráno projednávat případ otravy řeky Bečvy. Složitou kauzou se zabývá trestní senát, v jehož čele usedne soudkyně Ludmila Gerlová.

Verdikt soudu k otravě

24. 10. 2023

Podepište výzvu "Řeky bez jedů"

Kyanidy, které z Bečvy udělaly mrtvou řeku, jsou vyvrcholením úniků toxických látek do vod, k nimž dochází v poslední době stále častěji. Ochrana vod polevila kvůli nedostatečnému monitoringu toxických látek a je také důsledkem benevolentního povolování dalších a dalších zdrojů znečištění.
e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.