ČIŽP: Stanovisko k „jedinečnosti“ vzorků odebraných rybáři

14. 2. 2021

Text vyjadřuje stanovisko České inspekce životního prostředí.
V úterý 26. ledna, celkem bez povšimnutí některých médií, která se pasují do role vyšetřovatelů havárie na Bečvě, se na serveru Novinky.cz objevily informace o odebraných vzorcích hasičů v den havárie na Bečvě. Přitom jsou tyto informace klíčové pro vyjasnění situace okolo vzorků odebraných rybáři, jejichž nepřevzetí a klíčovost pro odhalení viníka považují jak sami rybáři, tak většina „vyšetřujících“ médií, za kardinální chybu v postupu České inspekce životního prostředí.

Podle vyjádření rybářů, které prezentují perem předsedy svazu v Hustopečích přímo na svých stránkách a dále v různých médiích, totiž odebrali rybáři první vzorky vody do dvou PET lahví a 4 kusy ryb ve 12:35 hodin.

V článku olomoučtí hasiči ústy tiskové mluvčí zveřejnili informace o časech a místech odebíraných vzorků, vyjadřují se také hasiči ze Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Inspekce disponuje analýzami vzorků, a to mimo jiné i v časovém rozmezí od 12:30 do 13:30 hodin, odebíraných v různých místech řeky Bečvy - Choryně – pod mostem, lávka u Špiček, Ústí, Teplice n. B., Hustopeče n. B. Tyto vzorky pokrývají časově a místně vzorek odebraný rybáři ve 12:35 hodin. Jinými slovy, ve 12:30 hodin byly odebrány vzorky nad i pod místem, kde odebrali ve 12:35 rybáři.

Z uvedených časů a míst odběrů je zřejmé, že jedinečnost vzorku rybářů pro určení původce je přeceňována, a pokud by mohla inspekce tyto údaje propojit s koncentracemi a rychlostí proudění vody, bylo by to zřetelnější. To ale dosud s ohledem na probíhající trestní řízení není možné. Navíc je faktem, že nejde o vzorek odebraný z některé z konkrétních výustí, ale z toku. Vzorky od rybářů mohly mít svou určitou hodnotu pro doplnění koncentrací kontaminantu v toku, ale nebyly by klíčové pro určení původce. Skutečnost, že HZS odebírá vzorky i v místech proti proudu si inspektor ověřil, o čemž jsme mimo jiného mluvili například ve velkém rozhovoru pro Ekolist.cz.

A když jsme u samotné kauzy přebírání vzorků, za zmínku určitě stojí, že vodoprávní úřad v Hranicích, který vzorky od rybářů převzal, neměl důvod je inspekci nabízet a mohl sám konat, obzvlášť pokud byl rybáři osloven jako první. Vodoprávní úřad v Hranicích má ty samou možnost jako inspekce a mohl předat vzorky do laboratoře. Přestože je v médiích barvitě popisována snaha předat inspekci vzorky od rybářů, v „zápisu z havárie, který je oficiálním dokumentem sloužícím jako záznam o postupu a činnosti jednotlivých úřadů a osob, není o údajném předání či převzetí vzorků žádná zmínka - ani vodoprávnímu úřadu Hranice, ani inspekci. Přitom právě Městský úřad Hranice je orgánem řídícím činnost na místě a autorem tohoto oficiálního zápisu.

 

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/cizp-stanovisko-k-jedinecnosti-vzorku-odebranych-rybari

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.