Deza nám o incidentu neřekla, byli jsme na ni naštvaní. Vyloučit ji jako viníka nebylo rozumné, říká šéf inspekce

14. 12. 2020

Čtvrt roku uplynulo od největší české ekologické havárie posledních let, a stále není znám viník. Šéf České inspekce životního prostředí Erik Geuss v rozhovoru pro Deník N na jedné straně říká, že podle zákona musí mlčet, na druhé straně hájí prohlášení, v němž inspekce bezprostředně po havárii vyloučila zavinění ze strany chemičky Deza. Zpětně tato slova ale nepovažuje za rozumná. Inspekce také podle něj zahájí s Dezou řízení kvůli tomu, že neinformovala o mimořádné události, k níž došlo v den úniku kyanidu do Bečvy.

Podniká nyní Česká inspekce životního prostředí něco ve věci vyšetřování havárie na Bečvě? Nebo to pro ni skončilo tím, že předala spis policii?

Rozhodně to neskončilo. Se šetřeními jsme začali 20. září. Tři naši inspektoři tam byli první den, od dalšího dne tam byli v počtu čtrnácti a dělali tam šetření.

Pro nás představuje určitý milník 25. září, kdy jsme spis i s poznatky na její vyžádání předali policii. Tam nastala mediální zkratka, že od té doby čekáme. Policie si to převzala podle trestního řádu, který má přednost před řádem správním.

Provádíte teď kontrolu v patnácti firmách. Je to součástí vyšetřování havárie?

Vedeme kontroly v patnácti subjektech. Prověřovali jsme jich třicet, ale tam, kde to bylo v pořádku, jsme kontrolu nezahájili.

Hledáte tam důkazy, které by mohly přispět k odhalení viníka?

Necháváme si předkládat případné evidence, pokud je vedou, nebo rozbory odpadních vod. Je tam celá řada věcí třeba i z hlediska bilancí odpadních vod. Odběr vod versus odpadní vody u výpustě. To všechno teď v oněch patnácti subjektech probíhá, takže ano, provádí se tam kontrola.

Je mezi těmi patnácti firmami Deza?

Deza mezi nimi je. U těch patnácti kontrol jsou odebírány i vzorky. V prvním týdnu jsme odebrali asi šedesát vzorků, které šly do různých akreditovaných laboratoří. Naše činnost je v tomto ohledu jasná a zachytitelná. Dneska bohužel nemůžeme veřejnosti sdělit, kde byly vzorky odebrány a co v nich bylo. Bylo nám sděleno, že je to součástí spisu, a my to nemůžeme odtajňovat.

Říkal jste, že jste byli u Bečvy už 20. září. Ale například starosta Vsetína si stěžoval, že informace o znečištění dostali pozdě. Nemáte pocit, že jste zaspali?

Ne. Podle vodního zákona zmáhá havárii příslušný vodoprávní úřad. Povinnost informovat nemá Česká inspekce životního prostředí. Nemám pocit, že bychom měli povinnost někomu říkat: „Lezte do vody, nelezte do vody.“ Dělali jsme tam svoji práci, jako ji dělali hasiči a policisté.

Zdroj a celý článek pro předplatitele: https://denikn.cz/515578/deza-nam-o-incidentu-nerekla-byli-jsme-na-ni-nastvani-vyloucit-ji-jako-vinika-nebylo-rozumne-rika-sef-inspekce/

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.