Jakub Hruška: Nad Bečvou o koze a o voze (a vůči ing. Klicperovi ode mne naposledy)

13. 9. 2021

Poslední článek ing. Klicpery nebudu hodnotit do detailu. Protože naše mediální komunikace se bohužel odehrává stylem „jeden o koze, druhý o voze“. Ale ani tato strategie, ani Klicperova vlastní a zcela originální „známkovací metoda“, či jeho neznalosti v oboru hydrochemie tekoucích vod nezpochybní to, proč jsme náš pokus udělali - tedy prokázání skutečnosti, že již po 820 metrech od rožnovského kanálu jsou látky, které z něj vytekly, již zcela rozptýleny po celé šířce řeky. To je zcela zásadní pro možnou interpretaci potenciální kontaminace řeky Bečvy z tohoto zdroje.

Neodolám a ukážu dva grafy (závislost koncentrace vápníku a sodíku na průtoku) z povodí Červík v Beskydech, které názorně ilustrují princip platný ve valné většině toků světa. Koncentrace většiny prvků a sloučenin s klesajícím průtokem rostou. Kontext s předchozími články této „minisérie“ nechť si ten, koho to ještě neunavuje, najde prosím sám. Údaje pocházejí z našeho dlouholetého výzkumu lesních povodí.

 

Foto | Jakub Hruška

 

Foto | Jakub Hruška

I já mám velké pochybnosti o způsobu provedení a vyhodnocení experimentu s fluoresceinem, který ing. Klicpera provedl v rámci znaleckého posudku k otravě Bečvy (pochybnost byla impulsem k našemu pokusu), ale nebudu zde s nimi obtěžovat, nechám si to na jiná fóra. Nakonec úskalí páně Klicperova vyhodnocení fluoresceinového experimentu dobře popsali diskutující pod jeho předchozím článkem. Čtenáře musí tato úporná „debata“ již unavovat. Já s ní ze své strany končím, protože bylo již řečeno a napsáno dost, aby si čtenáři úsudek udělali sami.

Jen na závěr mi vytanula na mysli neodbytná myšlenka: jak může být objektivním soudním znalcem někdo, kdo tak neobjektivně a osobně zaujatě posuzuje druhé a jejich práci?

 

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakubn-hruska-nad-becvou-o-koze-a-o-voze-a-vuci-ing.klicperovi-ode-mne-naposledy?fbclid=IwAR3piT0zwb3ituiA65rMyljkmKDnAZcEWAOKTXrtL4dO6ipCViMwEugSmrI

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.