Kdo otrávil Bečvu? Nevíme. Stát selhal, stopy byly zahlazeny, Deza byla ochráněna

22. 9. 2021

Je pozoruhodné, že v týdnu následujícím po havárii nebyl u Dezy z holdingu Agrofert, který patří do svěřenského fondu premiéra Babiše, vůbec odebrán vzorek.

plynul rok od ekologické katastrofy na řece Bečvě. Odehrála se 20. září 2020. Dodnes nevíme, která firma kyanidy do řeky vypustila. Díky investigaci novinářů a zprávě poslanecké vyšetřovací komise však můžeme vidět obrovské selhání státní správy, především pak České inspekce životního prostředí (ČIŽP), jež spadá pod ministerstvo životního prostředí, které řídí od ledna 2014 Richard Brabec (ANO), bývalý generální ředitel Lovochemie z holdingu Agrofert.

Když obsáhlou zprávu poslanecké vyšetřovací komise čtete, je vám stydno. Vidíte něco velmi podobného, čeho jsme byli svědky během pandemie covidu - chaos, neschopnost či neochotu jednat, neskutečný bordel. A vidíte velmi zásadní pochybení, která vedla k tomu, že se zřejmě nepodaří s jistotou najít toho, kdo onu pekelnou havárii (mimo jiné uhynulo 40 tun ryb) zavinil. Je to také zpráva o skutečném postoji vlády a pod ni spadajících orgánů k ekologii. Vidíte ten propastný rozdíl mezi proklamacemi a realitou.

Pro odhalení viníka bylo naprosto klíčové včasné (ještě ten den) odebrání vzorků. Ve zprávě vyšetřovací komise čteme o vzorcích řadu zmínek. Namátkou: „Ze zjištěných informací vyplývá, že v den havárie, tedy 20. 9. 2020, byl odebrán pouze jeden vzorek (HZS v 17:20) v oblasti nad místem pozorování prvních příznaků otravy ryb (tedy proti proudu řeky). Následujícího dne byly odebrány čtyři vzorky, další den žádný.“ Dál: „Rovněž ze získaných podkladů vyplývá, že v den havárie nebyly odebrány vzorky ze žádné potenciálně rizikové vyústi. V den havárie byl sice kontaktován dispečer společnosti DEZA, a. s., která má vyúsť přibližně 1,6 km nad bodem poprvé zjištěného nestandardního chování ryb. Sdělil, že nedošlo k úniku chemických látek, a byl s ním dohodnut odběr vzorků (který byl odebrán a vyhodnocen pracovníky společnosti), nicméně k fyzické kontrole vyústi došlo až v pondělí 21. 9. 2020. Nicméně vzorek u této vyústi odebrán nebyl, a to ani v dalších dnech.“

V závěrech vyšetřovací komise čteme: „Vzorky měly být zajištěny bezprostředně po ohlášení havárie maximálně do jedné hodiny od příjezdu na místo a pak také nejen po proudu, ale i výše po toku z vyústění, které do řeky Bečvy jsou. Toto nebylo provedeno a stalo se tak až následujícího dne, a to jen z některých vyústění. Z vyústi v areálu společnosti Deza, a. s., vzorek v den havárie ani v následujícím týdnu vůbec odebrán nebyl, tedy došlo k zásadnímu pochybení spolupráce vodoprávního úřadu VM a ČIŽP…“ - Skandální.

Ostře je komisí kritizováno veřejné vystupování znalce, který zpracovával znalecký posudek v rámci trestního řízení. Jeho „výroky byly podle názoru vyšetřovací komise způsobilé ohrozit výsledek trestního řízení“. Komise na něj podává podnět pro výkon dohledu nad znalcem kvůli podezření ze spáchání přestupku. Drsné, avšak zjevně správné.

Fakta nejsou zpolitizovaná, pane ministře

Smutná je i pasáž o práci policie. Komise dokládá, že ve středu 23. září 2020 (tři dny po otravě Bečvy) byly k dispozici první výsledky poukazující na možnou látku, která mohla způsobit otravu ryb. V pátek 25. září policie „vypracovala zadání otázky pro znalecký posudek a zadala jej. Tyto otázky jednoznačně zadání posudku směřují ke společnosti Energoaqua, a to v situaci, kdy od mostu v Choryni výše po toku řeky Bečvy je mnoho dalších vyústění, včetně z areálu společnosti Deza, kde nebyly vzorky odebrány, a tedy před zadáním znaleckého posudku nedošlo k laboratorně podloženému důkazu, koho je možné na základě analýz vyloučit z okruhu možných podezřelých. Toto se snažila Police ČR řešit až o dva měsíce později při pokusu v areálu společnosti Deza v rámci zpracování znaleckého posudku soudního znalce.“ - Nezávislé vyšetřování? Kde?

Závěry komise bohužel vypadají jasně. Při takové události je nutné vzorky vody odebrat co nejdříve, v řádu jednotek hodin. S přibývajícím časem se voda ředí, další dny už nemusíte zjistit nic. Je pozoruhodné, že v týdnu (!) následujícím po havárii nebyl u Dezy z holdingu Agrofert, který patří do svěřenského fondu premiéra Babiše, vůbec odebrán vzorek. To neznamená, že odtud kyanidy unikly. Znamená to však se vší pravděpodobností toto: existovala obava, že katastrofu mohla způsobit Deza, a udělalo se všechno pro to, aby se to nedalo dokázat. Policie navíc, viz zprávu komise, směrovala vyšetřování pro jistotu jinam.

Toto je skandální, toto je špatně a toto je obrázek, jak a kým je dnes Česko vedeno. Neustále se vracíme k témuž - Babiš, Agrofert, podezření, maléry, překrucování faktů, demagogie.

Manipulativní je tweetová reakce ministra Brabce na zprávu komise: „Je s podivem, že média mají k dispozici zpolitizovanou zprávu zpolitizované sněmovní vyšetřovací komise dříve, než je oficiálně zveřejněna. To je jasným důkazem, že jde o politické zadání načasované těsně před volbami. A druhá: „Přidávám ještě jeden šokující detail: jde o první sněmovní vyšetřovací komisi, která byla ustanovena k živému policejnímu spisu! Další jasný důkaz toho, co jsem řekl, že jde o politické zadání se snahou ovlivnit volby.“

Omyl, pane ministře. Fakta, jež zpráva komise uvádí, nejsou „zpolitizovaná“, jsou to doložená fakta. Komisi šlo o to, abychom věděli, co se na Bečvě před rokem stalo (a co se bohužel nestalo). Jestli něco mohlo být činěno s tím, aby byly ovlivněny volby, pak to bylo neodebrání vzorků u chemičky Deza a směrování vyšetřování na jinou firmu.

Zdroj: https://nazory.aktualne.cz/komentare/kdo-otravil-becvu-nevime-stat-selhal-stopy-byly-zahlazeny/r~e36484141abc11ec9106ac1f6b220ee8/
e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.