Kraj pomůže rybářům na Bečvě a pokusí se opravit špatný zákon

16. 4. 2021

16. 04. 2021

Dvě stě tisíc korun dostane od Olomouckého kraje rybářský svaz na úhradu části nákladů, které mu vznikly loňskou ekologickou havárií na řece Bečvě. Z dosud neznámého místa unikl prudký jed a zahubil tuny ryb i dalších vodních živočichů. Případem se od loňského podzimu zabývá Česká inspekce životního prostředí a policie.

„Na jednání se zástupci rybářů jsme se dohodli, že jim kraj poskytne peníze na to, aby se s katastrofou na Bečvě dokázali lépe vypořádat. Chtěl bych poděkovat rybářům i složkám záchranného systému za to, jak rychle a profesionálně reagovali. Zároveň tímto opakovaně vyjadřuji údiv a nespokojenost s vývojem vyšetřování, které ani po sedmi měsících nepřináší odhalení zbabělého viníka této bezprecedentní ekologické havárie,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Kromě pomoci s úhradou nákladů spojených s likvidací následků otravy v Bečvě, pomůže kraj také na poli legislativním. Aktuálně například shromažďuje připomínky k vodnímu zákonu, který má do budoucna podobné události řešit.

„Hned na začátku listopadu jsem na nedostatky vodního zákona upozornil příslušné ministerstvo. Byla nám přislíbena náprava do konce února, a to formou novely. Tento návrh přichází až nyní a je zřejmé, že má vážné nedostatky. Olomoucký kraj ve spolupráci se Zlínským a dalšími kraji shromažďuje k novele připomínky. Věřím, že se nám zákon podaří opravit,“ dodal Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.

Zdroj: https://www.olkraj.cz/kraj-pomuze-rybarum-na-becve-a-pokusi-se-opravit-spatny-zakon-aktuality-10414.html?fbclid=IwAR1K9W70Cpu87qlbg781-9XTXq052wTZbQ8J5drI4LLJ6eOVE8I1g0q5gsk

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.