MŽP prošetří postup ČIŽP a úřadů při vyšetřování havárie na Bečvě

5. 2. 2021

Ministerstvo životního prostředí hodlá prošetřit postup úřadů v souvislosti se zneškodňováním a vyšetřováním havárie, která 20. září 2020 vytrávila řeku Bečvu. Zaměří se na to ale až po ukončení trestního vyšetřovaní, které v současnosti vede Policie ČR.

Ministerstvu tato pravomoc náleží jako vykonavateli vrchního státního dozoru v oblasti ochrany vod. Tento svůj záměr oznámilo MŽP před několika měsíci a včera potvrdilo na dotaz Ekolistu. Prošetřit by se měl i postup České inspekce životního prostředí.

Podle ministerstva ale žádné informace nenaznačují, že by úřady postupovaly špatně nebo nestandardně.

Podle vodního zákona je k řízení prací při zneškodňování havárie na vodách příslušný vodoprávní úřad, na jehož území k havárii došlo, nebo krajský úřad, pokud havárie přesahuje území jedné obce s rozšířenou působností nebo možnosti jejího obecního úřadu. „Byť se kraje do zmáhání havárie aktivněji nezapojily, tím, že zásah na místě řídil vodoprávní úřad Valašské Meziříčí, nedošlo podle MŽP k porušení zákona,“ uvádí MŽP na svém webu.

„Nutno zdůraznit, že všechny složky zmáhající havárii byly navzájem informovány a spolupracovaly, přesně podle znění zákona o vodách. Přesto se MŽP rozhodlo zpřesnit současnou legislativu, kde přesněji vymezí práva a povinnosti všech zasahujících složek a lépe ji prováže také se zákonem o integrovaném záchranném systému,“ doplňuje ministerstvo.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-prosetri-postup-cizp-a-uradu-pri-vysetrovani-havarie-na-becve

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.