Na řece Bečvě bude trvalý monitoring kvality vody

3. 2. 2021

Na řece Bečvě bude trvalý monitoring kvality vody. Systém asi za 2,5 milionu korun bude instalován za několik měsíců, ideálně do léta ve Lhotce nad Bečvou nedaleko Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Novinářům to řekl v sídle společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Vsetín starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO). Zařízení schopné okamžitě poznat změny v kvalitě vody a odebírat vzorky má předejít ekologickým haváriím. Loni v září byla otrávena řeka Bečva v úseku pod Valašským Meziříčím po Přerov, viník stále není znám.

Zařízení bude spravovat Výzkumný ústav vodohospodářský (VUV). "Je to přístroj, který je schopen kontinuálně měřit jakost vody a vyhodnocovat její biologické vlastnosti. Přístroj využívá vodní organismy - perloočky k tomu, aby po tom, co dojdou ve styk s vodou, se sleduje na perloočkách jejich reakce, jejich chování. Přístroj je schopen vyhodnotit změny chování, které mohou velice brzy indikovat závažné změny jakosti vody, které mohou mít i havarijní charakter," uvedl Přemysl Soldán z ostravské pobočky VUV. Přístroj bude fungovat nepřetržitě, lze se na něj napojit na dálku. Více se o principu přístroje dočtete zde.

Ve Lhotce nad Bečvou bude přístroj pod potenciálními zdroji znečištění. Podle Soldána byly v minulosti dva měřicí přístroje na řece Odře a Olši, fungovaly dobře, zařízení instalované na Bečvě bude nyní jediné v zemi.

Představenstvo VaK Vsetín chce modernizovat laboratoře, aby měly širší škálu rozborů. Podle Stržínka bylo také vytipováno šest výustí, které by mohly být považované za rizikové, zjišťuje se, kdo je na ně napojen a jaká má povolení.

Zastupitelé Valašského Meziříčí vyzvali ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) k odvolání Erika Geusse z funkce ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP). "Dostávají se k nám informace, které nás velmi znepokojují, o některých postupech a procesech, které v této instituci proběhly, ať už to je převzetí, nepřevzetí, ztracení vzorků od hranického vodoprávního úřadu, jakýsi ping-pong mezi brněnským a olomouckým inspektorátem. Je to událost, kterou by nadřízený orgán měl prošetřit, jednoznačně by měl ukázat, kdo pochybil, pokud pochybil a vyvodit z toho jasné důsledky," uvedl Stržínek. Město podle něj zatím odpověď ministra nedostalo.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-rece-becve-bude-trvaly-monitoring-kvality-vody

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.