Odhaleno: obžaloba rožnovské Energoaquy z otravy Bečvy je založena na podvodu

10. 2. 2023

Klíčovým argumentem v obžalobě rožnovské Energoaquy z otravy řeky Bečvy je tvrzení soudního znalce, podle nějž toxická látka tekla přes tři kilometry při břehu, a teprve pak se rozmísila do celého koryta. Znalec posudek založil na podvodu.

Součástí soudního spisu k obžalobě rožnovské firmy Energoaqua z otravy řeky Bečvy, je videozáznam dokumentující pokus soudního znalce Jiřího Klicpery, který usvědčuje jak jej osobně, tak přítomné policisty, z podvodu. Jedná se o pokus s barvivem fluorescein, který měl dokladovat, jak se v toku řeky Bečvy mísila v den otravy toxická látka.

Při svém pokusu znalec Jiří Klicpera za asistence policistů zjistil, že látka, která by vnikla do řeky Bečvy z takzvaného rožnovského kanálu, tedy vyústění kanalizace obžalované firmy, by se v toku řeky plně promísila už více než dva kilometry nad místem, kde byly pozorovány první uhynulé ryby. To znamená, že není možné, aby na těchto dvou kilometrech nebyl život v řece nijak zasažen, jak tomu v realitě bylo. Sestřih klíčových pasáží policejního záznamu, který to prokazuje, zde dnes zveřejňujeme.

Na videozáznamu pokusu, který znalec Jiří Klicpera provedl za asistence vyšetřovatelů více než rok po havárii, konkrétně 20. listopadu 2021, je zřetelně slyšet, jak policista říká, že barvivo, které mělo ilustrovat, jak se v Bečvě mísila v den otravy toxická látka, je viditelné „v celé šířce řeky“. Po chvíli znovu opakuje: „Je evidentní probarvení z levého na pravý břeh.“ O pár chvil později je slyšet hlas soudního znalce Jiřího Klicpery, jak říká: „Takže to barvivo je vidět a je vidět, jak se míchá do celýho toku.“

Ve svém posudku, který je také součástí trestního spisu, ovšem Jiří Klicpera píše téměř doslovný opak. Šíření „barevného impulzu“ popisuje takto: „Za 21 minut je v nadjezí Juřinka II a drží se stále vpravo a kompaktně. Za 26 min je u chatky na pravém břehu. Za 27 minut je čelo barviva již pod jezem (obr.11, skutečnost jádra je cca hodina), za 30-40 minut je i pod jezem II, stále více v proudnici vpravo, vlevo čistá zóna.“

Obtížně srozumitelná poznámka v závorce má zřejmě odkazovat právě k videozáznamu. Na něm je totiž dokumentováno, že policisté i znalec pozorovali barvivo v celé šíři jezu Juřinka II právě hodinu poté, co fluorescein do řeky nalili.

Jinak řečeno: Na videozáznamu, který dokumentuje pokus, se třikrát zopakuje, a to dvakrát z úst policisty, jednou z úst znalce, že barvivo je viditelné v celé šíři řeky. Do posudku pro soud ale soudní znalec zapsal zcela jiné závěry. Advokát Antonín Továrek k tomu říká: „Takový postup znalce vyvolává závažné podezření ze spáchání trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku.“

Policie průběh pokusu zaznamenávala kamerou z pravého břehu řeky Bečvy, ale také z dronu. Znalec do svého posudku použil vybraný snímek z dronu, na němž fluorescein teče výrazně po pravé straně řeky.

Znalec k tomu píše: „Na tomto obrázku je zřetelně vidět, jak dosud neobarvená voda od levého břehu pokračuje pod jezem Juřinka II při levém břehu dále a vytváří pro ryby stále vhodnou únikovou zónu. Další dokumentace je v přílohové části a ve spisu.“ Tento popis průběhu pokusu ale neodpovídá realitě zaznamenané kamerami.

Soudní znalec Jiří Klicpera se rozdíl ve svém výroku na videozáznamu a tím, co napsal do posudku, pokoušel Deníku Referendum vysvětlit tak, že při pozorování z břehu se jedná o „větší optický klam než při pohledu shora“. Tvrdí, že záběry z dronu poskytují přesnější výsledek. Na námitku, že barvivo v celém toku řeky ze břehu pozoroval on i policisté, a jasně to na videozáznamu říkají, a že se podle nás tudíž zřejmě dopustil podvodu, odpověděl, že o tom, jak se vůči němu Deník Referendum chová, „si nemusíme nic říkat“.

Problémů s pokusem znalce Klicpery je však více. A záhy se k nim dostaneme. Nejprve však slíbené video.

Základní a také postačující argument obhajoby

Obžaloba rožnovské Energoaquy z otravy řeky Bečvy v září 2020 má hrubé nedostatky. Soudkyně okresního soudu Ludmila Gerlová ji proto původně vrátila k došetření, což ale krajský soud zamítl.

Obžaloba neobsahuje žádná zjištění o konkrétní havárii, která se měla v kritickém čase v rožnovském provozu Energoaqua stát, a celá je koncipována jako shrnutí různých skutečných či domnělých problematických aspektů tamějšího provozu, jimiž se zdůvodňuje, že měl být zdrojem otravy.

Celá článek zde: https://denikreferendum.cz/clanek/34881-odhaleno-obzaloba-roznovske-energoaquy-z-otravy-becvy-je-zalozena-na-podvodu?fbclid=IwAR09HRMYSwg3_QvOAxTPtZBdAyI3BFYl5FafNQZ2HrXdoU3XK8pZr24ffXg

 

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.