Odtajněno! Otrava Bečvy: Zpráva komise ukázala na pochybení při odběru vzorků

20. 9. 2021

Během vyšetřování ekologické katastrofy na řece Bečvě došlo na pochybení ze strany úřadů, míní vyšetřovací zpráva sněmovní komise. Viníka katastrofy neřešila, poukazuje však na řadu větších či menších pochybení a mezery v legislativě. Komise zkritizovala i postup při odběru a analýze vzorků vody a ryb bezprostředně po loňské havárii. Podle členů rybářského svazu zpráva potvrzuje jejich dlouhodobou kritiku ohledně nekoordinovanosti postupu úřadů

Poslanecká sněmovna v pondělí zveřejnila zprávu k ekologické katastrofě na Bečvě - tedy zjištění mimořádné komise poslanců k vyšetřování havárie, při které došlo k obrovskému úhynu ryb.

Otrava přesně před rokem poničila biotop na 40 kilometrech řeky. Mezi podezřelými z úniku nebezpečných látek do řeky Bečvy se loni po havárii ocitla chemička Deza ze svěřenského fondu založeného premiérem Andreje Babišem (ANO).

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nejprve sliboval rychlé prošetření, jenže v případu došlo k řadě průtahů. Brabec se přitom ve Sněmovně dušoval, že není nic zametáno pod koberec.

Komise dnes mimo jiné upozornila ve zprávě na to, že z výusti z areálu Dezy vzorek nebyl v týdnu následujícím po havárii vůbec odebrán.

Firma Deza bezprostředně poté uvedla, že zcela jistě není původcem úhynu ryb, že by kyanidy pocházely od ní, odmítá dodnes.

Policie letos v létě obvinila z otravy řeky Bečvy společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího jednatele Oldřicha Havelku, vinu popírají. Vyšetřování začalo v pátek přezkoumávat Krajské státní zastupitelství v Ostravě.

Babiš: Dopředu vědí, kdo za to může

Premiér Babiš tvrdil, že se komise snaží o viníkovi rozhodovat místo policie a státního zastupitelství. „Už dopředu vědí, kdo za to může,“ uvedl v pátek.

Jenže závěrečná zpráva tvrdí něco jiného. „Smyslem vyšetřovací komise není, nebylo a nebude nahradit práci Policie ČR, státního zastupitelství a soudu. Uplynulé dva měsíce činnosti komise ukázaly, že zde je roky stav, který nebyl doposud řešen, a nebylo na něj upozorňováno. A ani nyní po havárii, která se odehrála před rokem, nedošlo k žádným systémovým změnám, které by v budoucnu vedly k výraznému snížení rizika, předcházet podobným možným ekologickým haváriím,“ odmítla zpráva de facto Babišova slova. Znění zprávy Blesk Zprávy k dispozici.

Komise byla zřízena rozhodnutím Sněmovny z 11. dubna 2020, jenže i tady došlo k průtahům - a k volbě předsedkyně ve Sněmovně došlo až 8. července 2021. „Fakticky začala vyšetřovací komise pracovat bohužel až 30. července 2021,“ upozorňuje zpráva na krátký čas, který měli členové komise k dispozici.

Viníka neřešili

„Cílem činnosti vyšetřovací komise tak nebylo zjistit viníka ekologické katastrofy, ale zejména přezkoumat postup orgánů, které se šetřením katastrofy zabývaly a odhalit koncepční nedostatky v ochraně životního prostředí a v předcházení obdobným ekologickým katastrofám. Vyšetřovací komise se zaměřila zejména na postup jednotlivých orgánů bezprostředně po havárii,“ upozorňuje zpráva.

„Vyšetřovací komise konstatuje, že selhání spatřuje nejen v postupu příslušných orgánů (zejména ze strany ČIŽP), ale i v koordinaci odběru vzorků a jejich následné analýze, když nedošlo k dostatečnému odběru vzorků nad místem výskytu úhynu ryb a vůbec u vyústění do toku Bečvy,“ uvádí zpráva.

Další nejasnosti

Poslanci vedle toho v závěrečné zprávě také upozornili na to, že policie vypracovala zadání otázek pro znalecký posudek už v pátek 25. září 2020, přičemž první výsledky poukazující na možnou látku, jež mohla způsobit otravu, byly ve středu odpoledne.

Otázky podle komise jednoznačně směřují ke společnosti Energoaqua, přestože u mnoha dalších vyústění nebyly vzorky odebrány. To se snažila policie podle komise řešit až o dva měsíce později při pokusu v areálu Dezy.

Pochybil prý pracovník inspekce v den havárie

V den havárie podle komise mimo jiné pochybil pracovník Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Brno, který dostal informace od pracovníka vodoprávního úřadu a inspektora OI ČIŽP Olomouc, nevyjel však na místo havárie. Měl přitom podle komise informace, že jde o havárii většího rozsahu s úhynem ryb a že pravděpodobný původce znečištění je v jeho místní příslušnosti.

Zástupce OI ČIŽP Brno situaci konzultoval telefonicky. Také samotný odběr vzorků nebyl podle komise dostatečně koordinován. V den havárie byl odebrán pouze jeden, avšak ne z potenciálně rizikových výustí. „OI ČIZP Brno upozornilo pracovníka vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí na blízkost společnosti DEZA, a.s. a že je potřeba odebrat vzorky od místních vyústění do řeky Bečva, ke kterému však nebylo přistoupeno. ČIŽP rovněž selhala v časném zahájení řízení podle zákona o ekologické újmě,“ tvrdí zpráva.

Mnoho nedostatků

Jako problematické se ukázalo i bezprostřední vyhodnocení vzorků, míní poslanci. Byla podle nich možnost vzorky analyzovat v řádu hodin v laboratořích Povodí Moravy, zpracovávaly se ale až ve středu v laboratořích Vodovodů a kanalizací. Komise to považuje za selhání organizace práce ČIŽP a vodoprávního úřadu.

„Ekologická havárie na řece Bečvě kromě samotných dopadů na řeku a celý ekosystém přinesla řadu vážných skutečností, které poukazují na mnoho podstatných nedostatků v činnosti dozorových orgánů, drobných či vážnějších pochybení až po zásadní nedostatky v současné legislativě,“ upozorňuje komise.

Brabec se čílí: Chtějí ovlivnit volby

Ministr životního prostředí Brabec na twitteru uvedl, že jde o „první sněmovní vyšetřovací komisi, která byla ustanovena k živému policejnímu spisu.“ Považuje to za důkaz toho, že jde o politické zadání se snahou ovlivnit říjnové sněmovní volby.

Podle Brabce zpráva „nepřináší žádná nová fakta, zato je poměrně tendenčně zpracována vůči roli ČIŽP.“

Také premiér Babiš minulý týden na setkání s občany na Šumpersku komisi kritizoval. „Všichni vědí, že tuto kauzu má opozice jako program,“ řekl dnes novinářům. „Pokud vím, tak policie obvinila viníka, státní zástupce zamítl stížnost a podá obžalobu. Nechápu, proč si někdo paralelně hraje na nějaký lidový soud,“ dodal.

Rybáři: Chaos a varovný prst

Podle policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, se kyanidy dostaly do řeky takzvaným rožnovským kanálem. Rybáři však poukazují na to, že první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu.

Právě chaotický postup při zjištění katastrofy byl terčem kritiky od prvopočátku i od rybářů. „To byla nekoordinovanost postupů, prvních 14 dní jsem to viděl v přímém přenosu, šlo to vidět v plné nahotě, to mi nemusí potvrzovat žádná komise,“ řekl dnes ČTK předseda Českého rybářského svazu na území Severní Moravy a Slezska Pavel Kocián.

„Legislativně a hlavně lidsky musí být naprosto jasné, kdo bude řídit tu havárii a kdo jak má postupovat. Tam nemůže převládat chaos, to musí být špičkový stroj, který musí šlapat jak hodinky, což pochopitelně nebylo. V té zprávě je to velice dobře postiženo. Lidé konečně vidí, že třeba oblastní pobočka ČIŽP Brno odmítla přijet a komunikovala jen telefonicky, což je úplně paradoxní,“ uvedl Stanislav Pernický, šéf hustopečských rybářů. „Pro mě je kauza Bečva velice vysoce zvednutý varovný prst. Myslím si, že snad by již orgány postupovaly jinak, ta koordinace by byla jiná a rybáři budou bráni konečně objektivně,“ pokračuje Pernický.

Rybáři se shodují i na nedůsledném odebírání vzorků na místě, které sněmovní komise ve své zprávě zmiňuje. „Dokážete si představit, že přijede inspektor, který nemá dostatek odběrových lahví, odjede a neodebere žádné vzorky a říká, že to měl udělat vodoprávní úřad nebo Povodí Moravy nebo hasiči. Z toho je patrno, že tam je neskutečný chaos,“ podotkl Pernický. Podle něj akutně scházejí vzorky z osudného dne 20.září, za diletantismus považuje i to, že v tento den nebyly odebrány vzorky od žádného z vyústění kanálu, včetně Dezy.

Podle Kociána bylo zajištění vzorků naprosto zásadní a to nejen pro vyřešení kauzy. „Je to to nejpodstatnější. Už z morálního hlediska je důležité, aby byl viník vždy nalezen, to je memento pro ty ostatní. Vzorky byly důležité také nejen pro zjištění pachatele, ale i k zjištění příčiny otravy. Začalo to v neděli 20. září a my jsme se dověděli výsledek až ve čtvrtek,“ doplnil Kocián.

Doporučili inventarizaci a digitalizaci výpustí či zvýšení pokut

Komise v závěrečné zprávě doporučila mj. zahájení celorepublikové inventarizace a digitalizace kanalizačních soustav, především těch s potenciálním rizikem vzniku ekologické havári. K chybám při odběrech kontaminované vody podle zjištění poslanců vedla skutečnost, že neexistuje jasná elektronická evidence kanalizací, především těch kolaudovaných v minulém století.

Preciznější by měly být metodické pokyny a postupy v nich obsažené by měly jasně stanovené zodpovědné osoby trénovat. Pro obdobné havárie lze také doporučit případné zvážení vyhlášení krizového stavu, uvádí závěrečná zpráva.

Na vybraných místech řek doporučila komise nainstalovat jednoduchá monitorovací zařízení, která by snímala změny kyselosti vod a eletrovodivost, tyto údaje by se trvale archivovaly.

Nový seznam zdrojů znečištění pro případ havárie

Vodoprávní úřady by měly mít podle komise pro efektivní šetření havárií na vodních tocích v prvních dnech havárie vypracovaný seznam zdrojů znečištění a způsob vnosu do vodních toků, které spadají do jejich příslušnosti. Seznam by měl zahrnovat odtoky z průmyslových čistíren odpadních vod, výtoky z kanalizace, odpady z velkochovů zvířat, jatečního hospodářství, přepady z dešťových zdrží, odtoky z dešťových zdrží, splachy z komunikací, zemědělské znečištění, průsaky z úložiště hnoje, včetně skládek, znečištění z přítoků, kalová pole, odtoky splaškových vod z rekreačních aktivit, lodní dopravy a vodních sportů, hausbóty, vypočítává dokument.

Poslanci také konstatovali nedostatečné metodické pokyny pro ČIŽP, podniky povodí a hasiče. „Pro ropné či jiné senzoricky pozorovatelné látky se postupy trénují, pro tuto, která se odehrála na řece Bečvě bohužel nikoliv. Chybí také řešení postupů, když se taková havárie stane na hranici obvodu obce s rozšířenou působností a na hranici dvou krajů. I toto je nutné ošetřit lépe legislativně a metodicky,“ uvádí.

Povolení nakládání s vodami a integrovaná povolení musejí být podle zprávy lépe koordinována mezi krajskými úřady, vodoprávními úřady obcí s rozšířenou působností a podobně. Inspektoři by také měli lépe pracovat s analýzou rizika. Jasně by měly být určeny zodpovědné osoby, a to i pro havárie, které přesahují území jedné obce s rozšířenou působností či kraje.

V případě legislativních opatření komise uvítala snahu o přípravu novely vodního zákona, která by řešila zjištěné nedostatky. Přesně specifikovaná by v něm měla být havárie mimořádného rozsahu. Zákon by měl podle poslanců také stanovit vyšší sankce za neohlášení havárie nebo nečinnost při havárii. Potřeba je podle nich jasně stanovit, že náklady na zneškodňování havárie i nápravná opatření je povinen uhradit původce havárie. V této souvislosti upozornili na v praxi neuplatňované uložení nápravných opatření podle zákona o ekologické újmě.

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/690621/odtajneno-otrava-becvy-zprava-komise-ukazala-na-pochybeni-pri-odberu-vzorku.html

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.