Otrávená Bečva: Inspektoři životního prostředí už dva týdny kontrolují chemičku Deza

3. 12. 2020

Kvůli otravě řeky Bečvy z letošního září zahájila Česká inspekce životního prostředí detailní kontrolu v patnácti firmách. V rámci hledání původu ekologické katastrofy přitom inspektoři v současné době provádějí kontrolu i v chemičce Deza ve Valašském Meziříčí. Tu původně úřady jako možného viníka ekologické havárie vyloučily.

Probíhající kontrolu potvrdila mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. „Ve společnosti Deza má Česká inspekce životního prostředí zahájenou kontrolu, s ohledem na kontrolní řád nicméně nemůžeme poskytnout více informací,“ uvedla pro Radiožurnál.

Kontrolu inspekce zahájila 11. listopadu. Podle Nastoupilové šetřila od začátku třicet firem, hlubší kontrolu tedy zahájila v polovině z nich.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka se nechtěl k probíhající prověrce inspekce v areálu chemičky jakkoliv vyjadřovat. „Nejsme oprávněni komentovat kroky České inspekce životního prostředí. Na jakékoliv detaily je proto třeba se ptát právě na inspekci,“ řekl.

Uniklé látky nebyly toxické

Deza opakovaně jakýkoliv podíl na ekologické katastrofě odmítá. Deník Referendum tento týden informoval, že v den otravy se v areálu Dezy stala havárie spojená s únikem toxických látek. Podle Dezy ale nehoda s otravou nijak nesouvisí. Unikla prý směs sody a vápenného hydrátu. Na základě svědectví jednoho ze zaměstnanců Dezy deník také informoval, že v neděli 20. září došlo v chemičce k nehodě na takzvané kaustifikační jednotce. Uniknout při ní mělo dvanáct kubíků toxické směsi, především fenolů.

„Ani jedna ze složek není toxická a převážná část skončila v záchytných valech. Jsme si stoprocentně jistí, že tato provozní událost v našem podniku nebyla a ani nemohla být příčinou otravy ryb. Do řeky Bečvy se v souvislosti s touto událostí nemohly dostat žádné dešťové ani odpadní vody, které by byly kontaminovány jakoukoli toxickou látkou,“ upozornil Hanzelka.

Nastoupilová v této souvislosti uvedla, že inspekce informace o události sleduje. Konstatovala přitom, že společnost Deza inspekci o události z 20. září nijak neinformovala: „Ze strany společnosti Deza nebyla hlášena žádná havárie ani mimořádná událost.“

Podle dřívějšího prohlášení Hanzelky k tomu nebyl důvod, protože nešlo o havárii, ale „provozní událost“.

Nastoupilová ale v obecné rovině naznačila, že podobný incident by provozovatel hlásit měl. „Obecně mohu říct, že ano. Jsou jasně dány právní normy, které popisují jasná pravidla pro hlášení těchto stavů,“ přiblížila Nastoupilová.

Podle zákona o vodách se za havárii považuje jakékoliv mimořádné a zároveň závažné zhoršení nebo ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod. Zákon o integrované prevenci pak podnikům ukládá povinnost neprodleně hlásit inspekci kromě závažných havárií i veškeré havarijní úniky znečišťujících látek, které mohou mít závažné dopady na životní prostředí.

Ostatně i havarijní plán společnosti Deza podle veřejně dostupných informací jakékoliv rozlití chemikálií mimo objekt v rámci areálu klasifikuje automaticky jako druhý stupeň havarijní aktivity. A při ní má Deza povinnost informovat centrum tísňového volání a také zainteresované státní orgány.

‚Zabíjely kyanidy‘

Hanzelka nicméně takovou interpretaci odmítá: „Podle platného havarijního plánu se jednalo o událost prvního stupně havarijní aktivity, kdy důsledky události nepřesáhly hranice provozu, a k jejíž likvidaci postačily personální a technické prostředky daného provozu. V takovém případě nám nevzniká povinnost hlásit událost příslušným správním a kontrolním orgánům.“

I proto podle Hanzelky chemička o události neinformovala inspekci ani zpětně.

Deník Referendum v souvislosti s dosud utajenou nehodou ve fenolovém provozu Dezy uvedl, že právě fenoly by v případě úniku do řeky mohly být pro ryby podobně smrtící jako kyanidy. Právě ty už dříve označily úřady za příčinu masivního úhynu ryb.

„Kontaminace řeky Bečvy kyanidem byla potvrzena třemi nezávislými akreditovanými laboratořemi,“ řekla k tomu za inspekci tento týden Nastoupilová.

Poukázala přitom na to, že laboratoře celkově analyzovaly stovky odebraných vzorků. „První výsledky rozborů vyloučily běžné příčiny úmrtí ryb jako např. nízké, nebo naopak vysoké Ph vody nebo nedostatek kyslíku, ale neprokázaly příčinu úmrtí ryb. Odebíraly se další proto další vzorky a byla rozšířena škála analyzovaných prvků,“ upřesnila mluvčí.

Vznik kyanidů díky fenolu?

Deník Právo tento týden upozornil také na vědeckou práci dvojice japonských vědců Acuko Adačiové a Tošia Okana z univerzity v Kóbe, podle které mohly mít zjištěné kyanidy v Bečvě souvislost s fenoly.

Při jejich úniku do kanalizace totiž podle vědců může dojít ke sloučení s kyselinou dusitou vyskytující se běžně v odpadních vodách. Tato reakce pak může vést právě k následné tvorbě kyanidů.

Znalecký posudek, který by měl přesný původ rozsáhlé otravy určit, by měl být podle dřívějších vyjádření ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka hotový 20. prosince.

Kvůli táhnoucímu se vyšetřování a údajně liknavému přístupu úřadů už místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík vyzval k rezignaci ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Ten výzvu odmítl a opakuje, že viníka je třeba odhalit.

Jakub TroníčekVojtěch SrnkaArtur Janoušek

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/becva-deza-otrava-kontrola-dezy_2012030801_zuj

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.