Pátrání po tom, kdy přesně k otrávené Bečvě dorazila Česká inspekce životního prostředí

12. 3. 2021

Kolem vytrávené řeky Bečvy přetrvává řada otazníků, nejasností a pochybností. Jednou z nich je i otázka, zda inspektor České inspekce životního prostředí byl osudnou neděli 20. září na místě okolo čtvrt na tři, jak tvrdí inspekce, nebo až po 16. hodině, jak tvrdí rybáři. V celé kauze jde jistě spíš o detail. Nicméně je důležité vědět, jestli se dá tvrzením inspekčního orgánu věřit a je důležité ověřovat i takové věci, jako je čas příjezdu inspektora, pokud o nich někdo pochybuje. Není to ale překvapivě lehká věc.

Ověřit takovou informaci by nemělo být nic těžkého. Za normálních okolností. Ale v případě Bečvy se informace od některých institucí zjišťují dost obtížně.

Pochybnost o tom, že inspekce nebyla na místě tak, jak tvrdí, pochází od rybářů. Zmínil se o tom předseda Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický například v prosinci loňského roku při jednání poslaneckého výboru pro životní prostředí, které se věnovalo Bečvě. Podle něho byl inspektor na místě až po 16. hodině.

Když redakce Ekolistu dělala v únoru s Českou inspekcí životního prostředí rozhovor, přišla řeč i na toto téma. Lukáš Kůs za inspekci redaktorům Ekolistu ukázal na notebooku tři snímky, které měl inspektor pořídit po svém příjezdu na most v Hustopečích nad Bečvou. Podle data a hodiny odpovídaly tomu, co tvrdí inspekce. Snímky jsou ale součástí vyšetřovacího spisu a redakce je k dispozici nedostala.

Po zveřejnění rozhovoru se Ekolistu ozval Stanislav Pernický s tím, že jeho pochybnosti o času příjezdu inspektora přetrvávají. Na mostě u Hustopečí nad Bečvou to odpoledne stále někdo z rybářů byl a nikoho z inspekce prý neviděli. Ekolist.cz proto požádal inspekci, zda není v jejich silách své tvrzení doložit důkladněji.

Inspekce se o to pokouší tím, že Ekolistu poskytla printscreen (snímek obrazovky), na které je fotografie řeky Bečvy a část konstrukce mostu. Je to tentýž snímek, který byl redaktorům Ekolistu ukázán v únoru při rozhovoru. Na printscreenu jsou vidět i vlastnosti snímku, ze kterých je patrný čas pořízení (14:27), GPS souřadnice (odpovídají lokalitě) a že byly pořízeny mobilním telefonem Xiaomi. Inspekce pak ještě Ekolistu poskytla interní dokumenty, které dokládají, že pracovník inspekce má k dispozici pracovní telefon Xiaomi Redmi Note 7. Printscreen snímku řeky Bečvy inspekce Ekolistu poskytla s tím, že jej není možné zveřejnit, protože zobrazuje fotografii, která je součástí dosud neuzavřeného vyšetřování.

Inspekce pak ve své odpovědi připomíná, že její pracovník nemá povinnost se na místě hlásit. „Inspekce si velmi váží činnosti rybářů při řešení následků havárie na Bečvě, nicméně rybáři v daný moment nebyli řídicím prvkem, nezbytným ke zvládnutí celé situace,“ říká tisková mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Pracovník inspekce ale má povinnost spolupracovat s vodoprávním úřadem, který na místě řídí práce na zneškodňování havárie. „Poté, co inspektor dorazil na místo havárie, setkal se pracovníkem vodoprávního úřadu a následně s pracovníkem hasičského záchranného sboru,“ píše Radka Nastoupilová.

Ověřit informaci u pracovnice vodoprávního úřadu v Hranicích, se kterou se inspektor na mostě u Hustopečí setkal, by mělo být otázkou jednoho telefonátu. Téma Bečvy ale u některých úřadů vyvolává obavy a nechtějí s novináři moc komunikovat. A ani pracovnice vodoprávního úřadu Hranice nechce po telefonu nic řešit.

Ekolist.cz proto dotaz položil prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím. Odpověď úřadu mohl otázku, kdy byl inspektor na místě, vcelku jednoduše uzavřít. Ale nestalo se tak. Vodoprávní úřad totiž „nedisponuje záznamem o přesném časovém údaji setkání obou pracovníků. Potvrdit informaci o čase okolo 14:15 tedy nelze.“

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje komunikuje prostřednictvím své tiskové mluvčí o poznání pružněji. Zde je celá odpověď hasičů: „Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje není kompetentní, aby se vyjadřoval k tomu, kdy a jak se zaměstnanci ČIŽP zapojili do řešení havárie na řece Bečvě. Můžeme vám pouze sdělit, že v našich záznamech evidujeme první osobní kontakt mezi řídícím důstojníkem HZS Olomouckého kraje a zástupcem ČIŽP dne 20. 9. 2020 v čase cca 14:45 v lokalitě Ústí.“ (Jen pro představu, lokalita Ústí je od mostu v Hustopečích nad Bečvou cca 12 kilometrů po silnici a podle navigace je možné vzdálenost urazit za nějakých 11 minut.)

Hasiči se necítí kompetentní sdělit jméno konkrétního inspektora. Každopádně potvrzují, kdy a kde měla inspekce svého člověka na místě.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/patrani-po-tom-kdy-presne-k-otravene-becve-dorazila-ceska-inspekce-zivotniho-prostredi

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.