Petr Orel: Možná je na čase se přiznat aneb ještě k otrávené Bečvě

3. 11. 2020

Nádherná řeka Bečva sice teče mimo můj volební obvod, Novojičínsko, ale troufám si říci, že ji dobře znám. Obzvláště dobře pak znám úsek, který byl nedávno zásadně zdevastován kyanidem, tedy od Lhotky nad Bečvou po město Hranice na Moravě. Strávil jsem na tomto úseku řeky nemálo času, když jsem jako malý kluk doprovázel svého tátu při rybaření, chodili jsme hlavně na úhoře, a poměrně často jsme se také jezdili k Hustopečím nad Bečvou koupat. Později jsem ten úsek navštěvoval především za účelem svých ochranářských a ornitologických zájmů.

Kauzu otravy Bečvy kyanidy od začátku pozorně sleduji, z počátku hlavně z médií, posléze i aktivně, kdy jsem si část postižené řeky osobně prošel. Své poznatky jsem následně konzultoval s kolegy ochranáři z Valašského Meziříčí, kteří iniciovali monitoring vodních bezobratlých živočichů jak v postižené části toku, tak nad havárií, tedy i v místech kde již otrávené ryby zjištěny nebyly.

Od samého počátku se objevovalo mnoho protichůdných informací, proto jsem uvítal možnost osobně pohovořit s činovníky místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou, tedy s rybáři, kteří dostali informaci o otravě řeky těsně po 12. hodině, 20. září t.r., a zalarmovali Policii ČR, hasiče, ČIŽP a samozřejmě i příslušný územní svaz ČRS. Právě tito rybáři byli, jak se dnes často říká, tzv. „v první linii“ a začali neprodleně se sbíráním a nakládáním uhynulých ryb.

Když jsem viděl jejich autentické fotografie, vůbec se nedivím, že jim ta dramatická situace, která zřejmě nemá v ČR obdoby, „trhala“ srdce. Tisíce nádherných ryb, často matečných, byly ztraceny pro řeku, přírodu i rybáře.

Z toho, co mi rybáři řekli, mimo jiné vyplynulo, že Policie ČR byla na místě poměrně rychle, také profesionální hasiči přijeli brzy po oznámení, jen Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) přijela dle rybářů až po 4 hodinách! To mě velmi zarazilo. Při havárii na významné moravské řece se inspekční orgán dostaví k odebrání vzorků vody a uhynulých ryb pro následné rozbory s mnohahodinovým zpožděním?! Nepochopitelné! Řekl bych, že ani skutečnost, že byla neděle, takové zpoždění neomlouvá.

Naštěstí sami rybáři i hasiči téměř ihned vzorky odebrali a po vlastních liniích řešili jejich laboratorní rozbor. Poněkud mě však udivilo, že přítomní hasiči nevarovali zasahující rybáře a nenabádali je k použití ochranných pomůcek vzhledem k tomu, že příčina úhynu ryb a dalších vodních organismů nebyla zatím známa a na místě byl cítit chlór. Následkem nedostatečného ochranného vybavení měla řada rybářů vysušenou pokožku na rukou a u některých se v následujících dnech objevilo i smrkání krevních sraženin. Varování před možným negativním účinkem chlóru, či jeho sloučenin mohlo a mělo být na místě zásahu učiněno. Jak jsem byl poučen, HZS nedisponuje žádným univerzálním přístrojem, s jehož pomocí by na místě bylo možné operativně vyhodnotit všechny nebezpečné látky ve vodě. Hasiči by mohli vzorky vody analyzovat pouze v případě, že by měli dopředu informaci, že voda je pravděpodobně otrávená kyanidy. To se však veřejnost i rybáři dozvídají až ve čtvrtek 24. 9. Jsem toho názoru, že šlo o hazardování se zdravím zasahujících rybářů i dalších dobrovolníků, přestože vážnější nebezpečí jim zřejmě nehrozilo.

Je pro mne nepochopitelné, že podrobnosti otravy zveřejnila ČIŽP tak pozdě, ačkoli podle některých zpráv měla tuto informaci k dispozici již 21. 9. večer. Proč nebyli neprodleně informováni zasahující lidé?! Rybáři nasbírali z koryta Bečvy 40 tun ryb různých druhů a velikostí, stejné množství leklých ryb podle jejich mínění pak uplavalo dále po toku Bečvy. A nešlo ani zdaleka jen o ryby. Zasažen byl celý vodní a pobřežní ekosystém a je nasnadě, že se uhynulé ryby a další organismy dostaly do potravinového řetězce a měly a mají na něj i nadále negativní dopad. Naštěstí - alespoň pro ekosystém řeky Bečvy - přišla velká voda, která trvala nebývale dlouho a řeku propláchla a naředila.

Zarážející je však skutečnost, že policejní vyšetřovatel si během prvního měsíce od havárie nenašel čas vyslechnout ty, kdo o havárii Policii ČR první informovali a mohli tedy poskytnout důležité údaje do mozaiky vyšetřování. Z informací od rybářů v terénu by například bylo patrné, že úhyn ryb byl zaznamenán až nad mostem v Choryni, tj. zhruba 3,5 km níže po toku od místa, kde dle stávajícího šetření k intoxikaci řeky Bečvy došlo. O tom už se veřejně silně polemizuje. Z logiky věci totiž není možné, aby v tomto úseku nebyly otrávené ryby - v dané části toku jsou dva jezy, nad kterými by uhynulé ryby zákonitě musely uvíznout. Z toho je i pro naprostého laika jednoznačně patrné, že zdroj kyanidu se musel nacházet jinde, zhruba o tři kilometry níže, tedy v místech, kde do řeky ústí odpadní vody z podniku DEZA. Pokud se tedy nejednalo o čin jakéhosi nezodpovědného, pomateného jedince, pak není moc jiných možných vysvětlení, než že kyanidy unikly z chemičky DEZA.

Společnost DEZA s kyanidy přímo nepracuje, ale tyto jsou bezesporu obsaženy v dehtu, vstupní surovině, kterou tato chemička používá. Kyanidové sloučeniny jsou součástí odsazené odpadní vody dehtové a odpadní vody fenolové z výroby. Odpovědná instituce by měla okamžitě nařídit prověření podmínek stávajícího integrovaného povolení a způsobu nakládání s uvedenými odpadními vodami.

Postup při šetření této havárie považuji za extrémně laxní, jako by se snad ani nechtělo pachatele najít. Někde jsem četl nebo zaslechl, že pokud by šlo o havárii způsobenou společností DEZA Valašské Meziříčí, tak by se k němu postavila tato firma čelem. Možná k tomu nastal čas. Je po volbách. Regenerační proces na Bečvě díky přírodním procesům funguje. Rybáři opět vysazují ryby a možná se jim i dostane dotace na úhradu likvidace leklých ryb v kafilérii. Což je, mimochodem, absurdní: řeka je státu, ryby nejsou nikoho, dokud je rybář neuloví nebo nesesbírá otrávené. Náklady na likvidaci havárie teď musí nést rybáři, ač to nejsou žádné malé sumy (cca 500 tis. Kč). Tyto náklady by přitom bezesporu měly jít za státem a následně za tím, kdo havárii způsobil. Při psaní těchto řádků jsem čerstvě zaznamenal, stát se pochlapil a přispěje 7,5 milióny Kč, nebývalá podpora! Že by někoho začalo hryzat svědomí?! Vzhledem k naší platné legislativě toho pachateli zase tak moc nehrozí. Tak co – nehlásí se někdo?

Zajímavé a zarážející je i to, že se k této tragédii, která je největší a nejtragičtější otravou české řeky za poslední desetiletí, vůbec nevyjádřil premiér Andrej Babiš, který se často vyjadřuje úplně ke všemu, ačkoli to ani zdaleka není nutné nebo potřebné. V tomto daném případě by to ale bylo zcela na místě, protože společnost DEZA a.s. je součástí holdingu Agrofert.

Přestože bych si to hodně přál, nejsem naplněn příliš velkým optimismem, že by se havárii podařilo vyšetřit. Vycházím ze svých dlouholetých životních zkušeností, kdy jsem jako statutární zástupce ochranářské organizace, která provozuje záchrannou stanici pro volně žijící živočichy, podával řadu trestních oznámení z důvodů otrav, zástřelů či postřelení chráněných a kriticky ohrožených zvířat. Výsledkem bylo zatím vždy oznámení Policie ČR, že se vyšetřování zastavuje z důvodu, že pachatel je neznámý nebo není dostatek důkazů. Vnitřně rozumím tomu, že šetření těchto případů beze svědků je velmi náročné a obtížné. Jestli je tomu tak v případě otrávené Bečvy si však jistý nejsem.

 

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrn-orel-mozna-je-na-case-se-priznat-aneb-jeste-k-otravene-becve

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.