Petr Vařeka: Proč nové vyšetřování otravy Bečvy nejspíš nebude nařízeno

20. 9. 2021

Toto krátké zamýšlení navazuje na článek Proč je třeba nařídit nové vyšetřování otravy Bečvy?, ve kterém jsme si ukázali, že oficiální verze otravy Bečvy skrz tzv. rožnovskou výpust (ve zmíněném článku je značena písmenem R) je krajně nepravděpodobná, poněvadž pokus Jakuba Hrušky měl z důvodů vyložených v tomto článku vyšší validitu než experiment Jiřího Klicpery s fluoresceinem.

Není zkrátka možné, aby vzdálenost mísící zóny výpusti R v Bečvě dosahovala až k místu prvních otrav (M) vzdáleném od R 3,5 km, přes řadu jezů a peřejí navíc. </p><p>

Z tohoto zjištění logicky plynou následující důsledky:</p><p>

1.<br>
Vzhledem k tomu, že jediný velký průmyslový podnik nalézající se v okolí M je DEZA, nelze žádným rozumným způsobem uniknout závěru, že původcem loňské
otravy musela být právě tato chemička; možnost tak masivní otravy z několika dalších bezvýznamných výpustí je prakticky iluzorní. Nic na tom nemění ani fakt, že si
DEZA objednala zhotovení nákladného posudku, který jí měl zprostit jakéhokoliv podezření. Ba právě naopak; právě úpornost tohoto úsilí je už sama o sobě velmi
nápadná, neboť "ti kteří sami sebe obhajují nepřesvědčují..." Tato starověká moudrost má nadčasovou platnost. Navíc víme o zatajované havárii, která v Deze
nastala ráno před katastrofou v řece..
</p><p>

2.<br>
Pokud však viníkem otravy Bečvy byla DEZA, dosavadní vyšetřování postavené na kontaminaci Bečvy z R je od samého počátku postaveno na omylu.
Přicházely by pak v uvahu tyto možnosti:</p><p>
A. Všechny instituce, které se podílely na dosavadním vyšetřování (ČIŽP, MŽP, Policie ČR,..) jsou tedy naprosto zarážejícím způsobem neschopné a jejich
vedení by měla být odvolána. Nebyly včas nabrány vzorky vody u klíčových výpustí a nejpravděpodobnější možný původce otravy nebyl vůbec kontrolován;
chemičku inspektoři poctili návštěvou až 50 dní po havárii (!) Důvodu této neuvěřitelné nedbalosti se vůbec nelze dopátrat..</p><p>
B. Nešlo o nedbalost či neschopnost, nýbrž o cílené zmanipulování celého vyšetřování. Na tuto eventualitu ukazují četné indicie, prohlášením ministra
životního prostedí, který předem vyloučil chemičku z okruhu možných pachatelů, počínaje, přes vylití vzorků kontaminované vody, které rybáři předali
činovníkům z ČIŽP a četné další naprosto nepochopitelné počiny úřadů pověřených vyšetřováním. Vzpomeňme například na vyšetřování zaměstnanců
chemičky za účelem zjištění, kteří z nich poskytnuli deníku Referendum informace o havárii v jejím provozu těsně před otravou.</p><p>
Ač je to k nevíře, pravděpodobnější se jeví alternativa B. Taková míra nekompetence vyšetřovatelů, jíž jsme byly dosud svědkem, prostě není možná.
Dále: Jak je známo DEZA je součástí holdingu Agrofert, který se momentálně nalézá ve "svěřeneckých fondech" pana premiéra, který projevil značnou nelibost
poté co vyšla najevo zjištění deníku Referendum o chemičce DEZA v souvislosti s otravou Bečvy. Dokonce neváhal označit tento nezávislý list za "novinářskou
žumpu", čímž vyšla najevo jeho osobní zainteresovanost na konečném výsledku vyšetřování. </p><p>

Pokud by tedy byly důvody pro zahájení nového vyšetřování otravy Bečvy shledány za relevantní, znamenalo by to zároveň přiznání, že vyšetřovatelé otravy jsou
podjatí a že pracují dle předem připraveného zadání, které má vyvinit chemičku DEZA. Se všemi drtivými důsledky toho plynoucími, včetně následného poklesu
šance hnutí ANO vyhrát podzimní volby. </p><p>

Vzhledem k tomu, že nikdo dobrovolně a rád nepáchá politickou sebevraždu, lze tudíž očekávat že úřady pověřené vyšetřováním otravy Bečvy dále budou trvat na
verzi otravy skrze výpust R Nic jiného jim totiž nezbývá... </p><p>
Experiment Jakuba Hrušky nebude uznán za platný; koneckonců on není akreditovaným znalcem pověřeným vyšetřovat podobné kauzy jako byla otrava Bečvy..
</p><p>
Co říct na závěr?
</p><p>
Mám z toho všeho pocit, jako bychom se vraceli před listopad 1989, kdy všechny složky moci, (exekutivní, soudní a zákonodárná), byly pevně v rukou jedné politické
strany.
</p><p>
Na rozdíl od této doby máme však zakotven institut svobodných voleb a máme možnost něco na podzim změnit a snad docílit i toho, aby celá ta ostudná
záležitost s Bečvou byla jednou spravedlivě dotažena do konce.</p><p>

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-vareka-proc-nove-vysetrovani-otravy-becvy-nejspis-nebude-narizeno

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.