Reakce na havárii na Bečvě: Novela rozliší mezi běžnou a mimořádnou nehodou a zvýší pokuty

9. 4. 2021

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo před Velikonocemi do meziresortního připomínkového řízení novelu vodního zákona, která rozlišuje běžnou a mimořádnou havárii a zvyšuje pokuty za znečišťování vod. Všechny náklady spojené s vyšetřováním a zneškodňováním havárie by měl platit její původce, oznámila mluvčí MŽP Petra Roubíčková, novela podle ní reaguje na ekologickou havárii na Bečvě z loňského září.

Únik jedovatých kyanidů do Bečvy podle odborníků poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Případ prověřuje policie, která měsíce čeká na klíčový znalecký posudek. Znalec už ale stejně jako ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vyloučili, že by původcem otravy byla chemička Deza ze svěřenského fondu založeného premiérem Andrejem Babišem (ANO). Opoziční poslanci ve Sněmovně usilují o vznik vyšetřovací komise k havárii.

Zneškodňování běžné havárie bude podle novely nadále na vodoprávním úřadu obce, u havárie mimořádného rozsahu definované podle zákona o Integrovaném záchranném systému budou práce na zneškodňování nově řídit hasiči. Po zkušenostech z Bečvy se ukázalo, že na mimořádné havárie nestačí zkušenosti ani organizační a personální kapacity vodoprávních úřadů obcí či krajů, uvedl k novele Brabec.

Objasňování příčin havárie bude jako dosud na vodoprávním úřadu, nadále si bude moct vyžádat spolupráci správce vodního toku nebo České inspekce životního prostředí (ČIŽP). "Pokud rozsah běžné i mimořádné havárie přesáhne hranice území jednoho kraje, jako například v případě havárie na Bečvě, spolupracujícím vodoprávním úřadem bude vždy krajský úřad," podotkla mluvčí. Příslušný krajský úřad se určí podle místa vzniku havárie či podle toho, který kraj havárie zasáhla nejvíc.

Novela také zvyšuje objem peněz na povinném zvláštním účtu krajů, který je určen na likvidaci havárií, a sankce za znečištění toku. "V případě vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek v rozporu s povolením nebo bez povolení až do výše 25 milionů korun, za neohlášení havárie může padnout pokuta až ve výši pěti milionů korun, na dva miliony korun se zvyšuje i pokuta za nečinnost při zneškodňování havárie," uvedla Roubíčková.

Návrh podle mluvčí počítá také s tím, že veškeré náklady spojené s vyšetřováním a zneškodňováním havárie, včetně nákladů za nápravná opatření, musí uhradit původce havárie. "Zcela nově se zavádí skutková podstata - způsobení havárie, kdy může být udělena až milionová sankce za způsobení havárie mimořádného rozsahu," dodala.

Ekologická havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Kyanidy do vody unikly loni 20. září. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reakce-na-havarii-na-becve-novela-rozlisi-mezi-beznou-a-mimoradnou-nehodou-a-zvysi-pokuty

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.