Šetření masivního úhynu ryb v Bečvě pokračuje: Znalec požádal o prodloužení lhůty

21. 12. 2020

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Šetření masivního úhynu ryb v Bečvě pokračuje

VSETÍNSKO: Znalec požádal o prodloužení lhůty.

 

Šetření případu masivního úhynu ryb v řece Bečvě nadále pokračuje, je ve stadiu prověřování a zabývají se jím stále kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality ve Vsetíně. Považujeme za důležité sdělit, že prověřování a případné vyšetřování takto náročných případů probíhá standardně několik měsíců nikoliv dnů či týdnů.

V neděli 20. prosince 2020 uplynula lhůta na vypracování znaleckého posudku. Avizovali jsme, že znalec má právo požádat o prodloužení lhůty k vyhotovení znaleckého posudku z objektivních důvodů. Tak se v minulých dnech stalo a z toho vyplývá, že znalecké zkoumání dále probíhá. V rámci prověřování kriminalisté prováděli několik dalších úkonů trestního řízení, které jsou důležité pro dokazování (například vyšetřovací pokusy na řece nebo zajištění dalších vzorků) a je nutné i tyto podrobit znaleckému zkoumání. Prověřují se také stále přibývající podněty z řad novinářů i veřejnosti, kterými se kriminalisté musí zabývat a nemohou je podcenit. V tuto chvíli nelze odhadovat, kolik času bude vyžadovat znalec na zpracování výše uvedených materiálů. Zákon lhůtu na zpracování znaleckého posudku nestanoví, znalec ji obvykle stanoví sám podle rozsahu zpracovávaných údajů.

Jakkoli chápeme zájem veřejnosti o informace v této věci, je nezbytné znovu připomenout, že trestní řízení je ve fázi přípravného řízení neveřejné a není možné průběžně komentovat podrobnosti z probíhajícího šetření. Případ dozoruje Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně, s jehož dozorujícím státním zástupcem jsme v úzkém kontaktu a veškeré postupy s ním konzultujeme. Pokud jde o často zmiňované „informační embargo“ znovu sdělujeme, že Policie ČR nikdy žádné neuvalila a nemůže ani bránit žádným subjektům státní správy poskytovat informace k události v mezích své působnosti. Pokud byl někdo v souvislosti s šetřením havárie zavázán mlčenlivostí dle trestního řádu, pak se mlčenlivost vztahuje výhradně k informacím, které se osoba či subjekt dozvěděl od policie, nikoliv naopak. Informace o činnosti, výsledcích či kontrolních mechanismech orgánu státní správy poskytuje tento orgán s ohledem na svou vlastní působnost a podle právních norem jeho činnost upravujících a policie do tohoto procesu nezasahuje.

21. prosince 2020, mjr. Mgr. Lenka Javorková

 

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.