Odebrané vzorky analyzuje Státní veterinární ústav v Olomouci.

„Důvodné podezření na kyanid tam je, musíme věc ale ještě došetřit, vzorky odebíralo více subjektů a definitivní výsledek všech nemáme k dispozici,“ konstatoval ředitel Státního veterinárního ústavu v Olomouci Jan Bardoň.

Nevstupujte do řeky

U přerovského jezu se ve čtvrtek dopoledne uskutečnila informativní schůzka za účasti zástupců Povodí Moravy, ale i pracovníků odborů životního prostředí dotčených měst a dalších subjektů.

„Lidé v Přerově by nadále neměli vstupovat do Bečvy - vzhledem k tomu, že stále není znám původce otravy a nemůžeme tak zcela vyloučit, že se může něco podobného zopakovat,“ řekl šéf odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

Otrava v řece Bečvě se začala šířit v neděli odpoledne a zasáhla více než čtyřicet kilometrů dlouhý úsek od Choryně na Vsetínsku až po Přerov. Rybáři spolu s dobrovolníky už odvezli do kafilérie zhruba dvacet tun otrávených ryb.

Inspekce: Deza za to nemůže

Že by otravu ryb způsobila firma Deza, o které se v této souvislosti nejvíce mluvilo, Česká inspekce životního prostředí popřela.

„Naši pracovníci už v pondělí provedli velkou kontrolu v dané lokalitě a zároveň si odebrali vzorky - vizuálně tok pod Dezou nevykazoval žádné známky otravy,“ konstatoval Radek Pallós, ředitel olomoucké pobočky České inspekce životního prostředí.

Podle Povodí Moravy je nyní jediným účinným opatřením ke snížení koncentrace kyanidu zvýšení průtoků v tocích, a to upouštěním z vodních nádrží. Kyanidy nelze z povrchových vod odstranit, nelze provést k jejich snížení oxidaci chlorem, ozónem, ani jinou látkou, a proto bylo nutné přijmout okamžitá opatření.

„Využili jsme zásoby vody z nádrže Bystřička a zvýšili odtok až na patnáctinásobek. Manipulace jsme prováděli i v následujících dnech, aby došlo k naředění škodlivé látky a zabránili jsme dalším úhynům ryb. Odběry v místech níže po toku dokazují, že se nám koncentraci kyanidu podařilo takto snížit,“ vylíčil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Moravu zachránilo naředění z nádrží

Látka se v dalších dnech dostala do Přerova, a dále pak do soutoku s Moravou.

„Postupující látka, byť už s nižší koncentrací, představovala riziko i pro řeku Moravu, do níž se Bečva vlévá. Ukázalo se, že snížení koncentrace představuje jediné účinné řešení havárie. Z toho důvodu jsme vyčíslili postupové doby - rychlosti proudění v síti vodních toků pod jednotlivými nádržemi pro stanovení počátku zvýšených odtoků z nádrží Slušovice a Fryšták. Vzhledem k tomu, že přímo na řece Moravě není žádná větší vodní nádrž, snižujeme koncentraci kyanidu díky zásobám vody ze Slušovic a Fryštáku, které leží na přítocích Moravy,“ dodal.

Koncentrace po naředění vodou z nádrží už nepředstavuje tak velké riziko pro vodní faunu a floru.

Povodí Moravy spolupracuje s policií na vyšetřování původce znečištění.

„Probíhají pochůzky podél míst možného úniku a probíhá identifikace výustních objektů, kterými mohla látka do řeky uniknout,“ uzavřel.

Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/ryby-otrava-becva-kyanid-kriminalka-20200924.html