Toximetr na Bečvě nebude dokonalá ochrana, ale odhalí havárii dřív, než začnou hynout ryby, říká Přemysl Soldán

23. 4. 2021

Monitorovací zařízení, které má být nainstalováno na řece Bečvě, je podle toxikologa Přemysla Soldána z Výzkumného ústavu vodohospodářského krok vpřed. Nemůže sice samo o sobě identifikovat zdroj znečištění, ale může nás o havárii na řece informovat dřív, než se v ní objeví první mrtvé ryby. O smyslu a funkci toximetru hovořil na online diskuzi Fórum Bečva.

Toximetr je zařízení, kterým neustále protéká voda přímo z řeky. Kvalitu vody hlídají perloočky, malé vodní organismy, které jsou citlivé na kvalitu vody. Na znečištění reagují změnou svého chování, při silném znečištění uhynou. Software toximetru vyhodnocuje změny jejich chování. V případě, že ze změn chování vyhodnotí toxické znečištění, vyšle tuto informaci jak do střediska, pověřeného sledováním havarijního znečištění, tak do automatického vzorkovače, který ihned odebere vzorky vody z toku.

V čem by to mělo pomoci na Bečvě? Pro odhalení jakékoliv havárie je potřeba ji co nejdříve detekovat a mít co nejdříve vzorek, z kterého lze určit příčinu. To přesně monitorovací stanice umožňuje. „Kromě varování, že došlo ke znečištění, máme i vzorek, který nemůže být napaden, že byl odebrán nestandardním způsobem. Nevstupuje do toho lidská omylnost, je to plně automatizované,“ uvedl Přemysl Soldán, který má projekt monitorovací jednotky na Bečvě na starosti.

Jedno zařízení má být nainstalováno koncem června v lokalitě Lhotka. Podle Soldána se vybíralo místo, kde bude mít monitorování smysl a které zároveň bude pro instalaci zařízení vhodné. „Toximetr něco váží, potřebuje připojení k elektřině, musí být blízko řeky, ale zase na bezpečném místě, aby ho nevzala první voda,“ vyjmenoval Soldán, co všechno se bralo v úvahu při výběru místa.

Přemysl Soldán záměr umístění monitorovací stanice na Bečvě hodnotí jako krok kupředu. „Neřeší to všechno. Kdybychom měli odhalit vliv jednotlivých zdrojů, museli bychom přístroj mít u každé výpusti. Na to ale nejsou finance,“ vysvětluje Soldán.

Kvalitu vody v Bečvě jeho ústav hlídá už teď, byť ne kontinuálně. „Provádíme cílený, ale ne systematický odběr vzorků z řeky,“ uvedl Soldán. Co to znamená? „Vzorkujeme pokaždé někde jinde, pokaždé někdy jindy. Díky tomu by se mohlo přijít na to, zda nedochází k nějaké nekontrolované kontaminaci. Zároveň chceme, aby případný znečišťovatel nevěděl, kdy a kde odběr vzorků probíhá,“ vysvětlil Soldán. To by případné znečišťovatele mělo přimět k „větší opatrnosti“.

Co říkají dosavadní odběry? „Kvalita vody vypadá dobře,“ říká Soldán. „Ale havárie přijde z ničeho nic. A proto je dobré mít zařízení, které řeku hlídá 24 hodin denně,“ dodává.

Podle jeho slov jedno zařízení neposkytuje dokonalou ochranu řeky, ale odhalí havárii včas. „Dřív, než najdeme v řece mrtvé ryby,“ řekl Soldán. Dohledat viníka z výsledků měření jednoho zařízení ale půjde hůře, než kdybych jich bylo v povodí situováno více.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/toximetr-na-becve-nebude-dokonala-ochrana-ale-odhali-havarii-driv-nez-zacnou-hynout-ryby-rika-premysl-soldan

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.