Úřady ztížily vyšetření případu Bečva. Expertům, kteří pomáhají policii, vadí pozdní odběry vzorků vody

7. 1. 2021

Ani po třech měsících není jasné, kdo může za otravu řeky Bečvy kyanidy. Podle vědců z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří spolupracují s policií na vypátrání viníka, vyšetřování ztěžuje nečinnost úřadů v prvních hodinách po nehodě. Vzorky vody ze znečištěné řeky i z výpustí, z nichž mohly chemikálie uniknout, byly podle nich odebrané pozdě.

I tak ale na univerzitě věří, že se jim potrubí, kterým se kyanidy a možná i další jedy do řeky dostaly, najít podaří.

"Bohužel máme problém s tím, že je málo vzorků z počátku události. Pokud je havárie na vodním toku a je podezření na nějaké znečištění, tak se musí vzorky odebrat okamžitě a podle dostupných metodik. Na Bečvě ale byly vzorky vody odebrané poměrně pozdě," říká profesor Tomáš Randák z Fakulty rybářství a ochrany vod budějovické univerzity, jejíž odborníci úzce spolupracují se soudním znalcem pověřeným policií. Ten má vypracovat posudek, který by měl sehrát zásadní roli při hledání viníka.

Havárie na Bečvě

Do řeky Bečvy za Valašským Meziříčím unikly 20. září kyanidy a způsobily otravu 40 kilometrů jejího toku. Všechny ryby a živé organismy uhynuly. Rybáři zaznamenali mrtvé ryby mezi Choryní a Lhotkou nad Bečvou v okrese Vsetín, kontaminace postupovala až do Přerova, kde se zastavila ve vodní nádrži. Do kafilerií odvezli rybáři přes 40 tun mrtvých ryb. V posledních třech měsících následovaly havárii tři menší úniky znečištění z kanálu z průmyslového areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Rozbory při prvním úniku prokázaly zvýšený obsah niklu, podruhé zvýšené množství dusíku. Potřetí podle České inspekce životního prostředí vzorky splňovaly limity k vypouštění odpadních vod. Podle valašskomeziříčské radnice však poslední rozbory prokázaly zvýšené množství fosforu. Nic z toho však řeku neotrávilo a ryby nezabíjelo.

Vzorky podle Randáka kromě České inspekce životního prostředí a odboru životního prostředí Městského úřadu ve Valašském Meziříčí odebíralo i Povodí Moravy, hasiči a rybáři. "Vzorků je odebraná celá řada, ale pozdě. Rozhodovaly hodiny. Když už se znečištění v řece smíchá, tak je velice složité příčinu identifikovat. Každý tam pouští něco, řada látek je podobných," uvádí Randák, který je ředitelem Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického na budějovické univerzitě.

Nic se nezametá pod koberec

Vědci proto využívají i další metody. "Snažíme se identifikovat zdroj znečištění a průběh události pomocí našich moderních analytických metod. A vyvodit z toho závěry a doporučení do budoucna, aby se věc neopakovala," popisuje Randák.

Zároveň ujišťuje, že experti i policisté usilovně pracují na případu, který se stal politickou kauzou, o níž jednal i parlament. "Píše se, že se věc mete pod koberec, ale je to opravdu komplikovaný případ, kde je mnoho potenciálních znečišťovatelů a vzorky nejsou ideálně odebrané. Takže to je pro nás velice složité," dodává.

Policisté podle něho spolu s experty prověřují veškeré teorie. "Dělají se různé hydrologické studie, odebírají se doplňkové vzorky, intenzivně na tom pracujeme," opakuje vědec.

Případ vyšetřují policisté z oddělení hospodářské kriminality ve Vsetíně. O svém pátrání po viníkovi zatím prozradili jen minimum. Jediné podezření, které zveřejnili na Twitteru, se týká areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm a její čističky odpadních vod. Kanalizace vybudovaná v 80. letech odtud vede 15 kilometrů do Valašského Meziříčí, kde ústí v těsném sousedství městské čističky odpadních vod do Bečvy. Tady údajně rozbory ve dnech po havárii objevily kyanidy, ovšem v množství jen těsně překračujícím normy.

O výpusti se jako o možném zdroji znečištění zmiňují i ministr životního prostředí Richard Brabec a premiér Andrej Babiš (oba ANO). Ředitel firmy Energoaqua, která čističku v Rožnově provozuje, Oldřich Havelka, však vinu popírá. "My jsme řeku rozhodně neotrávili, policie tu nemá co odhalit," říká.

Kanál z Rožnova, který vyúsťuje do Bečvy 3,5 kilometru nad masivním úhynem ryb ze září, nepovažují za viníka zářijové otravy ani rybáři a mnozí experti. Pokud by skutečně kyanid pocházel odtud, zabíjel by podle nich ryby mnohem dříve, nikoli až po více než třech kilometrech toku promíchaného několika jezy a zúženími.

Mnozí podezřívají Dezu

Pro část veřejnosti i expertů je hlavním podezřelým chemička Deza, která je největším průmyslovým podnikem nejblíže místa, kde hynuly první ryby. Deza, která patří do holdingu Agrofert, jejž premiér Andrej Babiš vložil do svěřenských fondů, navíc musí kyanidy při zpracování černouhelného dehtu a surového benzolu odbourávat z odpadních vod. I chemička ale vinu razantně odmítá a argumentuje, že se jí daří drtivou většinu kyanidů ze svých odpadních vod vyčistit a že jejich únik z podniku není technicky možný.

Už na konci listopadu získaly HN výpovědi lidí, kteří v Deze buď pracují, či pracovali. Ti teoretickou možnost úniku látek z chemičky potvrdili. Deník Referendum poté odhalil, že se v den zářijové otravy Bečvy v továrně stala havárie, při které unikly fenoly, jež se mohly v řece na kyanidy rozložit.

Do řeky ale ústí mezi Dezou a místem prvního zjištěného úhynu ryb u choryňského mostu několik dalších kanalizačních či melioračních výpustí a potoků. Nachází se tu průmyslové podniky CIE Plasty (vyrábí plastové díly pro automobilový průmysl), Sonavox (produkující reproduktory pro automobily), Zemědělské obchodní družstvo Lešná s provozem na okraji Lhotky nad Bečvou, obec Lešná a železniční nádraží ve Lhotce nad Bečvou, které slouží jako překladiště chemikálií pro Dezu. Všichni ale možnou vinu vylučují.

Vědci z Českých Budějovic se k podezřením nyní vyjadřovat nechtějí. "K žádné variantě se nyní nemohu přiklánět ani žádnou vylučovat," říká Randák. Šance najít viníka na základě obdržených podkladů podle něho existuje. "Je možné, že ho určíme. Minimálně se nám snad povede najít místo, výpust, odkud to vyteklo," věří.

Ohledně látky, která ryby zabíjela, mají vědci už nyní jasno. Jsou přesvědčení, že nejpodstatnější roli sehrály skutečně kyanidy. "Určitě tam působily ve vysokých koncentracích, nalezen ale byl koktejl různých látek. Kyanidy však považujeme za nejpravděpodobnější příčinu úhynu," popisuje Randák.

Vědci také prověřují zjištění Deníku Referendum o fenolech, které mohly uniknout v den nehody z chemičky Deza. "Po té stopě se také šlo, nemůžeme vyloučit jejich podíl v koktejlu chemických látek, ale důležitější jsou ty kyanidy," uvádí expert, který se s kolegy zabývá případem od prvního týdne po havárii a kromě spolupráce se soudním znalcem požádala policie jeho pracoviště o sepsání vlastního posudku. "Termín máme do konce března," potvrzuje Randák.

Opakovaně, naposledy toto pondělí, žádaly HN úřady odpovědné za prvotní šetření havárie, tedy Českou inspekci životního prostředí a odbor životního prostředí Městského úřadu ve Valašském Meziříčí, aby sdělily, kdy, kde a s jakým výsledkem odebíraly vzorky. Obě instituce to stále odmítají uvést s tím, že je policie zavázala mlčenlivostí.

To však policisté už několikrát popřeli. "Co se týká odebraných vzorků a informací s nimi souvisejících, opět musíme zopakovat, že jsou i nadále součástí trestního řízení, které není ukončeno," uvádí stále mluvčí inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová. Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO) ani vedoucí radničního odboru životního prostředí Petr Křístek na dotazy HN nereagovali.

Rybáři: Úřady reagovaly pozdě

Nejen podle vědců vzorkování na Bečvě neproběhlo tak rychle, jak mělo. "Rybáři neviděli nikoho z inspektorů dříve než po šestnácté hodině, havárii jsem přitom nahlásil ve 12.02. Hasiči odebrali nějaké vzorky, ale jen z řeky, ve 12.40," vzpomíná na neděli 20. září, kdy řeku zamořily kyanidy, předseda Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický.

Byť byl Pernický od havárie denně na březích řeky, netuší, kdy vzorky odebrali zástupci radnice Valašského Meziříčí. "Jsem ale přesvědčený, že výpustě byly ovzorkované nejdříve v pondělí, spíše ale v úterý či středu," řekl. Podobně nepravděpodobné se zdá včasné odebrání vzorků z výpustí z Dezy. Podle zatím dostupných informací tady inspektoři sice provedli osobní prohlídku, viděli fungující čistírnu odpadních vod i ryby pod vyústěním do Bečvy, ale vzorky zřejmě neodebírali a spolehli se na údaje dodané chemičkou. I na otázky ohledně vzorkování v Deze úřady odmítají odpovědět.

Zdroj: https://archiv.ihned.cz/c7-66865560-pfkku-387e2c046385a8a

Autor: Martin Biben, redaktor

Tento článek patří do placené sekce.

Pro vás jej odemknul někdo, kdo má předplatné.

Pokud budete předplatitelem, budete moci stejným způsobem odemykat placené články i pro své přátele.
A získáte i řadu dalších výhod.

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.