Vyšetřovací komise k Bečvě jednala téměř na místě činu

11. 8. 2021

V pátek 9. srpna jsme podruhé zasedali ve vyšetřovací komisi k havárii na řece Bečvě. Naše setkání se tentokrát uskutečnilo ve Zlíně, kam jsme si pozvali první várku hostů, kteří k loňským událostem mají co říct.

Hosty byli: Eva Sedláčková, ředitelka krajské hygienické stanice Zlínského kraje, Ivan Holoubek, profesor Masarykovy univerzity, Pavel Dekret, zástupce ředitele HZS Zlín, Stanislav Pernický, zástupce Českého rybářského svazu a Lukáš Gerla, dobrovolník.

Dozvěděli jsme se velmi zajímavé informace a schůze se protáhla až do podvečerních hodin. Ve vzpomínkách a záznamech jsme znovu prožili celou událost a odcházeli s rozporuplnými pocity. 

Získané informace ukazují na to, že zasahující orgány skutečně nepostupovaly správně, organizovaně a účelně.

Pochybnosti se dokonce vrací i k samotné příčině úhynu ryb, kdy kyanidy nemusely být (jedinou) látkou, která do vody unikla. Svědci opět poukazovali na podivný zápach, připomínající Savo, který se nad řekou vznášel, a na to, že ryby nesly známky poleptání. Chlornan sodný, pro který je tento zápach typický, se přitom používá na neutralizaci kyanidů ve vodě. (Připomínám, že po upozorněních na tento fakt jsem již v listopadu interpeloval ministra Brabce s tím, zda byly vzorky testovány i na přítomnost chlornanů, a zda se řešilo, odkud se chlornany mohly do řeky dostat. V odpovědi jsem se přitom dozvěděl, že nikdo ze zasahujících ani dobrovolníků žádný chlorový zápach nezaznamenal a nenahlásil a tím pádem nebyl důvod takovou možnost prošetřovat.

Další setkání, na které jsme si pozvali další svědky a odborníky, nás čeká 16.srpna.

Věřím, že jako komise přinejmenším identifikujeme problémy se zásahem a koordinací kompetentních orgánů a slabá místa, která je potřeba posílit tak, aby k podobným haváriím pokud možno nedocházelo a když, tak aby jejich řešení a vyšetřování probíhalo hladce a rychleji než v případě Bečvy. 

 

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.