Záhada rybářských vzorků z Bečvy III: Stále nevíme, kde skončily

20. 2. 2021

Příběh otrávené řeky Bečvy s sebou nese záhady velké i malé. Tou opravdu zásadní je, že dnes - pět měsíců po havárii - stále nevíme, kdo otravu způsobil a nezdá se, že by se vyšetřování někam posouvalo. Mezi ty malé záhady patří například to, že také stále nevíme, co se přesně stalo se vzorky, které těsně po nedělním poledni 20. 9. 2020 pořídili rybáři. Rybáři mají stále pochybnost, kdy na místo dorazil inspektor České inspekce životního prostředí. A pak ten zápach chlóru.

Příběh rybářských vzorků začíná v neděli 20. 9. 2020 po půl jedné odpoledne. Člen rybářské stráže Ondřej Kašpar a jeho otec Jiří Kašpar coby zástupce hospodáře místní rybářské organizace za pomoci dobrovolného hasiče odebrali z řeky vzorky vody do vypláchnutých PET lahví a do plastové nákupní tašky daly několik ryb. Vzorky odebrali tak, jak byl Jiří Kašpar v rámci vzdělávání v rybářském svazu poučen. U vzorků ryb sice nedošlo k zachlazení, ale vzorky vody byly podle odborníků použitelné pro analýzu.

Rybáři následně vzorky předali pracovnici vodoprávního úřadu Hranice, která přijela havárii řešit. Ta převzetí potvrzuje. Ale od tohoto okamžiku se dostáváme do oblasti, kdy nevíme nic jistě. Jen, že proti sobě stojí dvě tvrzení.

Podle vodoprávního úřadu Hranice byly vzorky následně předány pracovníkovi České inspekce životního prostředí, který je odvezl do akreditované laboratoře.

Česká inspekce životního prostředí ale tvrdí, že její pracovník se po konzultaci s laboratoří, která měla vzorky analyzovat, a po konzultaci s hasiči, zda mají z dané doby a místa vzorky, rozhodl vzorky nepřevzít. A vzorky tak měly zůstat u pracovnice Hranic.

Inspekce navíc poukazuje na to, že tyto rybářské vzorky ani nebyly klíčové, inspektor měl potvrzeno, že hasiči odebrali vzorky už ve 12:20. O vzorcích od rybářů se v tomto smyslu hovoří i v tomto rozhovoruMluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová pro Právo potvrdila, že "hasiči vzorky odebírali v době od 12.20 do zhruba 19.00 hodin. A to jak po proudu řeky, tak proti němu v těchto lokalitách: Špičky, Ústí, Teplice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Rybáře, Hranice. Celkem jsme v uvedeném časovém rozmezí odebrali deset vzorků. Předali jsme je do chemické laboratoře HZS Moravskoslezského kraje (ve Frenštátu pod Radhoštěm – pozn. red. Práva), která prováděla rozbory a výsledky následně předala vodoprávnímu úřadu a ČIŽP.“

Čili to, že se rybářské vzorky nepoužili pro analýzu, by vyšetření havárie ohrozit nemělo a o klíčové vzorky zřejmě nešlo. Čistě ze sportu bychom ale mohli chtít vědět, kde vzorky od rybářů skončily. Ale to se nedozvíme.

Těžko chtít po inspekci, aby doložila nepřevzetí. Spokojme se tedy s tím, že co tvrdí a zkusme, jestli svou verzi nemůže doložit vodoprávní úřad Hranice. Na dotazy, zda má nějaký doklad či důkaz, ale úřad odpověděl záporně. Není žádný předávací protokol a úřad nemá žádný způsob, jak předání doložit.

Ptali jsme se také na případné svědky. V danou dobu se na místě vyskytovala řada lidí, rybáři, hasiči a další. Ale hranický úřad neví, zda by někdo z přítomných mohl předání dosvědčit.

To, že z předání vzorků nevznikl žádný protokol, je sice škoda, ale je to vcelku pochopitelné. V danou chvíli na mostě nad řekou Bečvou asi nikdo nemyslel na formality a všichni se soustředili na opravdu velký problém, který tekl pod mostem.

Možná by šlo s dotazem na možné svědectví k (ne)předání vzorků oslovit jednotlivé lidi, kteří v tu chvíli byli na místě. Jedním z dokumentů, který by mohl pomoci zjistit, kdo tam určitě byl, je zápis z havárie, který měl pořídit vodoprávní úřad Hranice v osudnou neděli. Zápis by mohl pomoci vnést více světla i do toho, jak byla první den havárie zvládána. Ekolist.cz si o něj požádal podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vodoprávní úřad Hranice ale odmítl zápis poskytnout s odvoláním na probíhající trestní řízení. (Ekolist.cz se proti tomu odvolal a žádost bude posuzovat krajský úřad.)

Čili aktuální stav poznání ohledně rybářských vzorků je takový, že nevíme, kde skončily a kdo v tomto konkrétním případě mluví pravdu. V kontextu celé „Bečvy“ jistě nejde o problém hlavní. Zarážející ale je, že se nedaří uspokojivě rozřešit ani takováto jednoduchá otázka.

Ze strany rybářů přetrvává stín pochybnosti nad tím, kdy na místo dorazil pracovník České inspekce životního prostředí. Při rozhovoru, který Ekolist.cz vedl s oblastními řediteli ČIŽP a ředitelem odboru technické ochrany životního prostředí, tvrdil Lukáš Kůs, že inspekce byla na místě kolem 14:15 s tím, že ve 14:27 její pracovník pořídil první snímky. Lukáš Kůs následně redaktorům Ekolistu promítl na počítači tři snímky a u snímku s řekou, ve které plavaly mrtvé ryby, ukázal vlastnosti souboru. Snímky jsou však součástí vyšetřovacího spisu a nebylo je možné detailněji prozkoumat.

Rybář Stanislav Pernický ale o tvrzení inspekce, že její pracovník byl na místě po 14 hodině, i tak pochybuje. Podle něho na mostě u Bečvy, ze kterého je pořízený zmiňovaný snímek, byli jeho kolegové celou neděli od zjištění havárie neustále a pracovníka inspekce zaregistrovali až po 16 hodině. Inspekce ale namítá, že její pracovník nemá povinnost se u nikoho hlásit a nebyl jen na mostě, ale prováděl i obhlídku okolí řeky. Jak uvádí i Ondřej Kašpar, který na místě byl, bylo ten den na mostě hodně lidí. Mohlo se tedy stát, že přítomnost inspektora rybáři prostě jen nezaregistrovali.

Každopádně, podle ČIŽP se její inspektor po příjezdu na místo setkal s pracovnicí vodoprávního úřadu Hranice. Ta se po telefonu o tom, kdo kdy byl nebo nebyl na místě, bavit odmítla. Zdá se ale, že je v tomto okamžiku jediná, kdo dokáže čas příjezdu pracovníka inspekce potvrdit či vyvrátit (Ekolist.cz si proto v tomto duchu podal žádost o informace).

Řekněme tedy, že inspektor na místě byl v hodinu, kterou uvádí, a jen unikl pozornosti rybářů.

Je tedy po 14 hodině nedělního odpoledne a jak tvrdí rybář Ondřej Kašpar, na mostě je z řeky cítit zápach chlóru. Z médií je zřejmé, že si zápachu všiml nejen Ondřej Kašpar, ale i dobrovolní hasiči a další lidé. A tvrdí, že po vytahování ryb z vody měli rybáři vyschlé ruce.

Chlór byl podle Ondřeje Kašpara v brzkém nedělním odpoledni na hustopečském mostě jasně cítit. Rozhodně byl podle něho cítit i po 14 hodině. Jak ale vyplývá z rozhovoru s oblastními řediteli ČIŽP, pracovník inspekce zápach chlóru nezaznamenal.

V celé havárii na Bečvě jsou všechny tyto věci marginálie. Ale i ony vlastně ukazují pravou podstatu havárie na Bečvě. Je těžké se o ní dozvědět pravdu.

 

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zahada-rybarskych-vzorku-z-becvy-iii-stale-nevime-kde-skoncily

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.