Znalec dokončil posudek k Bečvě: Viníka znám, dali jsme to celé dohromady

3. 5. 2021

„Jsem přesvědčený, že závěry posudku povedou k obžalobě,“ říká soudní znalec v případu Bečva. Klíčový dokument pro vyšetření havárie v pondělí odeslal policii.

Měsíce čekání má ukončit stěžejní dokument. Po dvou odkladech soudní znalec Jiří Klicpera dokončil svůj posudek v kauze Bečva. V pondělí jej zanesl na poštu a poslal policii. „Jsem přesvědčený, že můj závěr povede k obžalobě,“ říká v otevřeném rozhovoru pro Seznam Zprávy. Zároveň však přiznává, že byly od počátku problémy se shromažďováním důkazů.

Klicpera znovu zopakoval, že jeho závěry vylučují jako viníka továrnu Deza ve Valašském Meziříčí.

Fabrika patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše a tyto souvislosti ekologickou havárii desetiletí výrazně zpolitizovaly. Toxikálie v září loňského roku otrávily čtyřicet kilometrů řeky mezi Valašským Meziříčím a Přerovem.

Od počátku se řeší, zda ryby skutečně otrávil kyanid. Je to podle vašich závěrů nezpochybnitelná věc?

V podstatě si myslím, že je to nezpochybnitelná věc. Po nějaké době jsme k tomu sehnali potřebné důkazy, ale nebylo to jednoduché.

Česká inspekce životního prostředí měla už po několika dnech jasno, že za havárií nestojí chemička Deza ze svěřenského fondu premiéra Babiše. Souhlasíte s jejich závěry?

To už jsem řekl dřív a je to tak.

Pak už se výrazněji skloňoval jiný zdroj z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Přitekly jedy odtamtud?

To nemůžu potvrdit, protože už bych se vyjadřoval k dalším věcem, a to nelze.

Lze alespoň naznačit, jestli vám k rozkrytí otravy pomohl pokus s fluorescenční kapalinou, kdy jste zjišťovali, jak se látka v toku rozptýlí?

Je to důležitý důkazní prostředek, protože spousta lidí tomu nerozumí a myslí si, že když někde nateče jed do řeky, v tu ránu je celá řeka otrávená. Ono to tak není a je třeba lidi přesvědčit něčím viditelným. Takže jsem vzal barvivo, obarvil řeku se souhlasem a vědomím vodoprávního orgánu. Existuje k tomu videozáznam a fotky už se někde objevily. Tam je to jednoznačně doloženo, jak se to míchalo, kde se to míchalo a proč. Jsou k tomu doplňující stanoviska, která ten závěr doplňují.

Co termín vyhotovení posudku nadvakrát posunulo?

Dodělávala se spousta věcí, sháněly se rozbory, dělaly se dílčí studie a posudky od jiných specialistů, které jsem musel do hodnocení zahrnout a respektovat je. Pak tu byly různé výslechy, výpovědi a to mi chodilo průběžně ještě v březnu.

Už dřív jste řekl, že viníka znáte. Trváte na tom i po uzavření posudku?

Ano, akorát se to muselo specifikovat. Tak aby bylo uznatelné podání žaloby, muselo se to vyprecizovat, protože obžaloba musí stát na jasných pevných důkazech.

Takže věříte, že váš závěr k žalobě povede?

Jsem o tom přesvědčený.

Spadl vám kámen ze srdce, že máte za sebou takto složitý případ?

Řekl bych, že trochu ano. Ze své zkušenosti ale vím, že to není všechno a že se samozřejmě na tom bude pracovat dál.

Bude třeba něco vyladit?

Záleží, zda se budou ptát různí zainteresovaní aktéři. Skoro vždycky se k posudkům musí ještě znalec vyjádřit u soudu. Často dodává nějaké písemné doplňky. Na to jsem zvyklý, prostě se k nějakým dodatečným otázkám přidávají vysvětlení.

Byl to pro vás nejnáročnější případ v kariéře?

Po odborné stránce ani ne, jako spíš po té realizační. Strašně nám do toho zasahoval coviďák. Ten nás hodně omezoval. Potom tam byly další zádrhele, které ale zatím nemůžu nikde ventilovat.

I ohledně shromažďování důkazního materiálu?

Tak, měli jsme trochu potíže s jeho získáváním, počínaje tím, že to tam tři dny po havárce Bečva vypláchla sama. Už to byla první komplikace. Já jsem se tam dostal až po tomto povodňovém průtoku. Ale to se stává, jsou to věci, s nimiž se dá po odborné stránce vypořádat, akorát to delší dobu trvá.

O případ se zajímala velká část veřejnosti a médií. V Rožnově pod Radhoštěm tamní zaměstnanec spáchal sebevraždu. Jak to pro vás byly náročné souvislosti?

S tím se vždycky těžko pracuje. Mediální tlaky jsou často neodůvodněné a vznikají z neznalosti problémů a z neznalosti toho, jak se na posudcích pracuje. Viděl jsem spoustu havárií na spoustě toků u nás a nikdy jsem se nesetkal s tím, aby se mi do toho vnořili politici a politické zájmy. Já to nemůžu dělat s přihlédnutím k politice a s tím, že si někdo myslí, že to udělal tento konkrétní viník. Tyto tlaky se objevily, s tím se musím vyrovnat. A taky s tím, že mi po mailu a po telefonu nadávala spousta lidí. Teď si to někteří rozmyslí a místo toho mi budou nadávat jiní.

Jaký bude další postup?

To je teď věcí policie. Trestní řízení pokračuje, policie může podat návrh na obžalobu, státní zástupce to zpracuje a pojede to standardní cestou. Když se přijdou na něco doptat, podle svých možností na to odpovím.

Případ se skloňoval ze všech možných stran. Co by podle vás pomohlo k tomu, aby se v budoucnu podobné havárie nestávaly a lépe se dohledávali viníci?

V prvé řadě je třeba zlepšit prevenci a péči o vodní toky jako takové. Když dojde k havárii, to už je pozdě. Před lety vznikla závada, kdy v parlamentu při tvorbě nového vodního zákona (na přelomu tisíciletí - pozn. red.) vyhodili povinnost podniků mít kvalifikovaného vodohospodáře. Tito lidé byli ve firmách za to osobně zodpovědní. Fungovalo to. Zákon je zrušil, většina firem tyto pozice zrušila. Agenda se rozplynula do mnoha různých funkcí. Je paradoxem, že právě v té době, kdy se zrušila tato povinnost, poslanci schválili povinnost odpadového hospodáře. Podniky, které nakládaly především s nebezpečným odpadem, musely takové místo zřídit. To začalo fungovat a nějak se to srovnalo. Jenže nedávno vyšel nový odpadový zákon a tam už tato povinnost zase zmizela. Poslanci v těch věcech nejsou odborníci a potvrzuje se, že jsme dopadli úplně špatně.

A když už k havárii dojde, co je třeba zlepšit?

Když už nastane, tak aby byly připravené havarijní plány a aby k tomu byli lidé odborně vyškolení. Často se setkávám s tím, že nejsou. Před časem došlo k havárii na jednom významném vodním toku a dokonce se stalo, že jeden úředník tu havárii klasifikoval jako vodohospodářskou a ejhle. Pak se ukázalo, že to byla havárie odpadová. Ale to jsou takové drobnosti.

Mluvil jste o problémech se zrušením některých pozic v továrnách. Sehrálo to roli v případě Bečvy?

To teď nemůžu specifikovat, to bych už mluvil konkrétně o tomto případu.

Kolem havárie na Bečvě se objevila spousta spekulací, nepotvrzených teorií. Lze říci, že posudek odevzdáváte s čistým svědomím, že se otravu podařilo rozklíčovat?

Jo, povedlo se to. Podle mého technického názoru je to v pořádku. Je to doloženo. Sladil jsem spoustu odvětví a důkazních prostředků. Není to jen o chemii a důkazu, že byly ve vodě kyanidy. Musíte sladit hydrauliku, hydrologii, chemii, biologii, hydrobiologii a všechno možné a musíte se o tom bavit s odborníky. To se stalo. Spolupracovalo na tom několik univerzit a konkrétních ústavů. S těmi lidmi jsem byl v kontaktu a dali jsme to dohromady úplné celé.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/znalec-dokoncil-posudek-k-becve-vinika-znam-dali-jsme-to-cele-dohromady-153003

e-mail: info@zazivoubecvu.cz
Tvorba www stránek FOOE s.r.o.